profil

Problemy odrodzonej Polski (IIRP) - Śląsk Cieszyński

poleca 84% 972 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Odrodzona polska miała do rozwiązania poważne problemy społeczno gospodarcze oraz trudności związane z licznymi mniejszościami narodowymi, a jej pozycja międzynarodowa była słaba. Głównym problemami z jakimi borykała się II RP było kształtowanie się granic. Z niemal każdej strony Polska walczyła o przyłączenie do swojego terytorium pewnych obszarów. Najważniejsze było, aby przez cały okres międzywojenny nie dopuścić do zagrożenia ze strony któregoś z byłych zaborców. Nie godzili się na nowy kształt mapy europejskiej po zakończeniu I wojny światowej.
Jednym z terenów o które zabiegała Polska był na poludniu Śląsk Cieszyński. Przeciwną stroną w sporze była Czechosłowacja która również chciała mieć po wojnie znaczną część tego terenu.
Zaraz po wojnie w listopadzie 1918 zostalo zawarte porozumienie polskiej Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i czeskiej Krajowej Rady Narodowej dla Śląska które podzielilo Śląsk Cieszyński wg kryterium etnicznego. Mimo postanowienia w styczniu 1919 roku wojska czeskie wkroczyły na tereny sporne i zaatakowały nieliczne oddziały polskie. Sprawa była znana wsórd innych narodów spośród których zachodnie włączyły się w spór. Wcześniej zaplanowane na terenach Śląska Cieszyńskiego, a także Orawy i Spiszu plebiscyty nie doszły do skutku. Tak postanowiono na konferencji w Spa. Ostatecznie Rada Ambasadorów pod koniec lipca 1920 roku podzieliła region wraz z Cieszynem pomiędzy oba kraje wzdłuż rzeki Olzy.
Uważam, że gdyby Polska w momencie sporu nie byłą zaangażowana w wojnę z bolszewikami historia być może potoczyłaby się nieco inaczej. Polacy byli by bardziej zorganizowani, przygotowali by się do konfliktu z Czechosłowacją i podczas ataku w styczniu 1919 roku nie utracili by wschodniej czesci Sląska Cieszyńskiego. Czechosłowacji przyznano większą część ziem o ponad 10% a w dodatku ponad 100 tysiecy Polaków znalazło się poza granicami naszego państwa. Gdyby doszło do plebiscytu na terenach spornych prawdopodobnie Polska zachowałaby Zaolzie, które w większości zamieszkiwane było przez Polaków.
Śląsk Cieszyński przez długi czas był terenem spornym. Przez konflikt o te ziemie stosunki między Polską a Czechosłowacją były oziębłe.
Dopiero w 1958 roku po wielu sporach, i zmianach granic od czasu zakończenia 1WS państwa te podpisały porozumienie zatwierdzające granicę ustaloną w 1920 r.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty