profil

Przyczyny II wojny światowej

Ostatnia aktualizacja: 2022-06-26
poleca 81% 2219 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Przyczyny II Wojny Światowej

1. Nowy, skomplikowany ład po I wojnie światowej:
traktat wersalski (28.VI.1919 r.) - Niemcy mają zapłacić ogromne odszkodowanie oraz zwrócić Alzację i Lotaryngię

2. Traktaty pokojowe z Niemcami:
Rapallo (16. IV. 1922 r.) - zawarty pomiędzy Niemcami i Rosją Radziecką
Locarno (5-16.X.1925 r.) -konferencja międzynarodowa, pozostawienie nierozstrzygniętej kwestii granic wschodnich

3. Stosunek państw-zwycięzców do Niemiec:
- reparacje wojenne- na podstawie planu Dawesa i Younga
- polityka ustępstw w stosunku do agresywnej postawy III Rzesz po dojściu Hitlera do władzy
- remilitaryzacja Nadrenii (7. III. 1936 r.)
- anschlus (niem. przyłączenie) Austrii (25 VII 1938 r.)
- wkroczenie do Sudetów (konferencja Monachium 29-30. IX. 1938 r. - oddanie Sudetów Niemcom)

4. Łamanie postanowień traktatu wersalskiego:
- wprowadzenie w Niemczech powszechnej służby wojskowej
- agresywna polityka względem satelitów i sąsiadów Niemiec (Saara, Austria, Czechosłowacja, Kłajpeda)
- intensywne zbrojenia
- żądania wysuwane w stosunku do Polski

5. Reorganizacja systemu politycznego w Niemczech:
dojście do władzy Adolfa Hitlera (autora zbrodniczej ideologii zawartej po części w książce jego autorstwa pt: "Mein Kampf")
ukształtowanie III Rzeszy na wzór państwa totalitarnego

6. Pakt Ribbentrop- Mołotow:
podział wpływów w podbitej Europie pomiędzy Rosję Radziecką i Niemcy

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata