profil

Monarchia piastowska

poleca 83% 528 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Bolesław Chrobry Kazimierz Odnowiciel Mieszko II Bolesław Krzywousty

Monarchia piastowska
1Bolesław Chrobry
-rządy obejmuje najstarszy syn Mieszka I Bolesław Chrobry
-997 przyjął w Polsce wygnanego z Czech biskupa praskiego Wojciecha i zorganizował dla niego wyprawę misyjną do pogańskich Prusów
-śmierć Wojciecha z ręki Prusów odmawiających przyjęcia chrztu
-wykupienie ciała Wojciecha
-ogromne zdziwienie wywołało to w Rzymie-wzrosła ranga Polski
-1000 zjazd gnieźnieński Otton III wręczył Bolesławowi włócznię Św. Maurycego, nazwał go patrycjuszem cesarstwa rzymskiego i włożył mu na głowę cesarski diadem
-utworzenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
-własna metropolia Kościelna i 5 biskupstw a także pierwsze w Polsce klasztory benedyktynów stały się ważnym elementem organizacji państwa
2wojny B.CH. i królewska koronacja
-1002 śmierć Ottona-królem Niemiec został Henryk II- przeciwnik Bolesława
-Bolesław zajął Milsk, Miśń i Łużyce, zdobył Pragę i tron czeski
-połączenie Czech i polski-przeciwdziałania Henryka II tym bardziej że Bolesław nie złożył hołdu z tytułu władania Czechami
-rozpoczęły się wojny polsko-niemieckie(1002-1018) w 1018 pokój w Budziszynie
-walki przyniosły wielkie straty ale zwyciężyliśmy i Bolesław utracił Pomorze- następnie zaatakował w 1018 Ruś, zajął Kijów i zgarnął wielkie łupy
-1025 koronacja-pierwszy koronowany władca z dynastii Piastów otoczony legendą
3kryzys i odbudowa monarchii
-syn Bolesława, Mieszko II koronował się od razu po śmierci ojca
-ożenił się z Rychezą, księżniczką niemiecką- jego pozycja rosła jednak na krótko przegrał wojnę z koalicją niemiecką i Czech i Rusi (utracił ziemie Morawy, Milsko, Łużyce i Grody Czerwieńskie)
-1031zrzekł się korony królewskiej następnie zmuszony był uznać zwierzchnictwo cesarskie i wyznaczyć dzielnice dla innych członków dynastii piastowskiej
-władza osłabła autorytet upadł dlatego po śmierci Mieszka II wybuchł w Polsce bunt poddanych
-najpierw zbuntowali się możnowładcy(syn Mieszka II- Kazimierz musiał uciekać z polski)
-nastąpił bunt poddanych, nadmiernie uciskanych w czasie długoletnich wojen
-tzw. Powstanie ludowe skierowane było przeciw możnym i Kościołowi
-cios zadał najazd księcia czeskiego Brzetysława1039 zajął Gniezno i wywiózł do Pragi relikwie św. Wojciecha
-wycofując się z polski przyłączył do Czech Śląsk
-na Mazowszu władzę objął Masław
-władza Czech silna dlatego Henryk III-władca Niemiec zaniepokoił się ta sytuacją pomógł Kazimierzowi. Ten zajął Wielkopolskę a także pokonał Masława i opanował Mazowsze 1047
-przez potomnych został nazwany Odnowicielem
-kazimierz musiał odnowić wewnętrzna organizację
-nadał ziemię rycerstwu które musiało się uzbroić z własnych dochodów i służyć księciu
-stolica Kraków
-odbudowa arcybiskupstwa ale nie udało się odnowić metropolii gnieźnieńskiej
4bolesław Śmiały
-syn Kazimierza odnowiciela- Bolesław II Śmiały
- uzyskał wpływy na Węgrzech i Rusi
-najważniejsza decyzja-popierał papiestwo w walce z cesarstwem
-odbudowal arcybiskupstwo w Gnieźnie
-polityka propapieska i zdobycie korony stawiały Bolesława w konflikcie z cesarstwem
-biskup krakowski Stanisław upomniał króla który ze względy na porywczy charakter nadużywał władcy
-król zarzucił biskupowi zdradę osądził go i skazał na śmierć przez obcięcie członków
-było to bezprawiem i wywołało oburzenie i bunt poddanych
-bolesław musiał w 1079 uciekać na Węgry gdzie zmarł
-władzę objął jego młodszy brat Władysław Herman
5konflikty w dynastii XI i XII
-herman był księciem
-w polityce wewnętrznej był to okres walk o władzę i konfliktów w łonie dynastii
-synowie Hermana- Zbigniew i Bolesław Krzywousty dążyli do uzyskania własnych dzielnic
-śmierć Władysława 1102-walka pomiędzy braćmi
-Bolesław zdołał pokonać Zbigniewa i wygnać go z jego dzielnicy1108 a ten udał się do Niemiec z prośbą o pomoc
-cesarz Henryk V poparł Zbigniewa i 1109 na Polskę ruszyła zbrojna wyprawa
-zbigniew i tak nie odzyskał swoich ziem a polska została zjednoczona i niezależna
6Bolesław Krzywousty1102-1138
-oślepił Zbigniewa żeby nie upomniał się o tron ale to wzbudziło oburzenie ludności jednak Bolesław uspokoił ją poprzez publiczną pokutę, pielgrzymkę i licznymi darami na Kościół
-zjednał sobie rycerstwo, organizował wyprawy na Pomorze
-1116 Bolesław podbił wschodnią część Pomorza z Gdańskiem 1122 zdobył Szczecin i zmusił lokalnego księcia do płacenia trybutu oraz przyjęcia chrztu
- po nieudanych próbach misyjnych w 1124 z polecenia Bolesława wyruszył tam Otton biskup niemiecki był to początek udanej chrystianizacji Pomorza
-nieudana wyprawa na Węgry i Czechy
-poparł antypapieża co doprowadziło do podporządkowania Kościoła polskiego niemieckiemu arcybiskupstwu w Magdeburgu. Bolesław zmienił to za cenę złożenia hołdu cesarzowi uzyskał od papieża dokument dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego zwany bullą gnieźnieńską 1136 zatwierdzający to arcybiskupstwo
-śmierć 1138 zapobiegł walkom o tron między swoimi synami wyznaczając im dzielnice
-testament
-najstarszy Władysław Wygnaniec- Śląsk i ziemię lubuską
-Bolesław Kędzierzawy-kujawy Mazowsze
-mieszko stary- zachodnia wielkopolska
-Henryk- Sandomierszczyzna
-księżna Salomea- Łęczyca
-dzilnica senioralna należąca do najstarszego-małopolska z Krakowem, wschodnia część wielkopolski z Gnieznem, pomorze
-skutki testamentu były nne

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty