profil

Ruch Narodowy na ziemi polskiej

poleca 84% 732 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Narodowy-Przyczyny rozwoju idei narodowej-polityka unifikacji ziem polskich z państwami zaborczy-mi prowadzona przez zaborców;rusyfikacja i germ.ziem polskich pod zaborami;krytyka mieszczaństwa za kosmopolityzm,szlachty za ugodowość z zaborcą prowadzoan prze warszawski ,,Głos’’-odrzucenie współpracy z zaborcami i innymi narodowościami na ziemiach polskich.Liga Polska-założona w Szwajcarii w 1887 przez Miłkowskiego;zakładała wyzwolenie Polski w granicach przerozbiorowych przez ogólnonarodowe powstanie, interes narodu stawiał ponad konfliktami społecznymi,Polska miała być liberalną i demokratyczną republiką; Ligę Polską poparła tajna organizacja studecka Zw.Młodzieży Polskiej oraz ,,Głos’’.Liga Narodowa-założona przez R.Dmowskiego w wawie w 1893;jej celem było kształtowanie się nowoczesnego narodu polskiego, dążenie do utworzenia jednolitego narodowo państwa-niechęc do obcych,negowała walkę klasową,odzyskanie niepodległości miało być celem dalekosiężnym;w obawie przed eresztowaniami przeniesiono działalność do Galicji;przekształcenie w 1897 L.N.w Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne-dziłała w 3 zaborach.Narodowa Demokracja-program L.N.+pogłębienie świadomości narodowej;cel-niepodległość Polski w nieokreślonej przyszłości ;poszanowanie prawa,przeciwna nielegalnej walce zbrojnej;działalnośc:propagowanie oświaty, kultury polskiej.Endecja wobec rewolucji w 1905-iea zjednoczenia ziem polskich i uzyskania autonomii w ramach Cesarstwa Rosyjskiego,zwycięstwo w wyborach Dumy rosyjskiej;powstanie ,,przybudówek’’endecji, walka z socjalistami,rozbijanie manifestacji i strajków.Endencja wobec I wojny światowej-orientacja na Rosję,która mogła być oparciem dla Polaków w walce z germanizacją,idea zjednoczenia 3 zaborów pod berłem cara Rosji;Komitet Narodowy Polski-Legion Puławski;po rewolucji 1917 działalność KNP w Paryżu,utworzenie armii polskiej na zach;R.Dmowski i I.Paderewski reprezentowali Polskę na konferencji w 1919 w Paryżu.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta