profil

Czy sądzisz, iż powieści historyczne autorstwa Henryka Sienkiewicza powinny się znajdować w programie lektur szkolnych?

poleca 86% 101 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Henryk Sienkiewicz

Udzielenie odpowiedzi na postawione w temacie pracy, pytanie jest niezwykle trudne. Jakkolwiek by nie odpowiedzieć, zawsze można odnaleźć zarówno plusy, jak i minusy swej opinii. Myślę jednakże, iż sienkiewiczowskie dzieła, nadal powinny znajdować się w programie lektur szkolnych. Pragnę zaprezentować swoje argumenty świadczące o słuszności mojej tezy.
Pierwszym, i uważam, najistotniejszym argumentem może być docenienie dorobku literackiego Henryka Sienkiewicza poprzez ludzi wchodzących w skład komitetu noblowskiego. W dziejach literatury naszego kraju, jedynie czterech literatów zostało uhonorowanych tą znakomitą nagrodą (Reymont, Sienkiewicz (w 1905 r.), Miłosz, Szymborska) . Stanowi to potwierdzenie wartości dzieł Henryka Sienkiewicza, a także utwierdza nas w przekonaniu o wielkiej wartości jego utworów.
Następnym argumentem, dowodzącym słuszności mojej tezy jest fakt, iż fabuła w utworach Sienkiewicza jest niezwykle ciekawa, przepełniona nieoczekiwanymi zwrotami akcji. Dzięki temu, można powiedzieć, iż powieści Sienkiewicza, zajmują pozycję na pograniczu dzieł przygodowych oraz romansów. Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, iż utwory Sienkiewicza zaliczają się do gatunku literatury popularnej. Osobiście uważam, iż jest to olbrzymia zaleta, bowiem pisząc książkę, twórca pragnie przekazać coś wartościowego innym ludziom, pragnie przedstawić im swoje własne poglądy, refleksje na określony temat. Im więcej czytelników sięgnie po dane dzieło, tym większym sukcesem będzie się mógł cieszyć autor tegoż dzieła. Kolejnym argumentem może być również wychowawcza oraz patriotyczna wymowa tych powieści. Te dzieła przyczyniają się do wychowywania młodych ludzi w duchu dojrzałego patriotyzmu, wzbudzają dumę z sukcesów Polaków, a także prezentują w przystępny oraz interesujący sposób wiele faktów historycznych narodu. Stanowi to dużą pomoc w zgłębianiu dziejów naszej ojczyzny, obrazuje historię narodową z innej perspektywy.
Kolejnym walorem utworów tego pisarza jest ukazanie w bardzo interesujący sposób, całej naszej historii. We wszystkich powieściach Sienkiewicza opisane są istotne wydarzenia historyczne, zaś autor podaje je w sposób naprawdę interesujący. Dzieła Sienkiewicza prezentują czytelnikowi fakty historyczne z perspektywy zwyczajnego człowieka, a przez to można ją o wiele lepiej przyswoić.
Argumentów na to, dlaczego dzieła Sienkiewicza powinny się znajdować w programie lektur szkolnych, można by przytoczyć bardzo wiele, lecz ja osobiście, mam nadzieję, iż w wystarczającym stopniu zdołałem tego dowieść.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty