profil

Tundra

poleca 80% 1674 głosów

Tundra

Tundra – bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej. Charakteryzuje się występowaniem gleb tundrowych, stale zamarzniętym podglebiem i bardzo niską pokrywą roślinną, zdominowaną przez mchy i porosty.

Zimna i bezleśna strefa Tundry


Klimat
Klimat tundrowy cechuje przede wszystkim krótkie i chłodne lato które trwa zaledwie przez 2–3 miesiące kiedy to średnie miesięczne temperatury przekraczają 0°C. Latem temperatura nie przekracza 15°C, trwa dzień polarny. Zima jest mroźna i śnieżna, temperatura dochodzi do -48°C. Trwa noc polarna. Wieją silne wiatry. Występuje zjawisko zorzy polarnej. W strefie polarnej przez cały rok są mrozy i przymrozki, przez co podłoże jest zamarznięte niemal przez cały rok, małe opady - często poniżej 100 mm. Słabe gleby. Latem, gdy dni są dłuższe i jest większy dopływ energii słonecznej, wykorzystywana jest ona w większości do stopienia pokrywy śnieżnej. Okres wegetacyjny trwa około 3 miesiące w klimacie łagodniejszym, w klimacie ostrym 2 - 6 tygodni.

Rodzaje tundry
Wyróżnia się 4 podstawowe typy tundry: lasotundra, tundra krzewinkowa, tundra mszysto-porostowa, tundra arktyczna. Na obszarach górskich ponadto występuje tundra górska.

Gleby
Powstają w warunkach silnego uwilgotnienia w lecie, występowania wiecznej zmarzliny i skąpej roślinności, a także w klimacie subpolarnym. Są płytkie i słabo wykształcone, poziom próchnicy wynosi w nich ok. 1-2%. Występują na północnych krańcach Europy, Azji i Ameryki Północnej (Alaska, Labrador). Do gleb tundrowych zalicza się gleby poligonalne, niektóre gleby glejowe (zabagniane gleby) i gleby torfowo-glejowe. Możliwa uprawa jęczmienia i ziemniaków. Gleba tundrowa występuje w niemal całej strefie tundry

Mieszkańcy
Strefa tundry jest prawie zupełnie pozbawiona ludzkich osiedli. Mieszkańcy tundry są myśliwymi i rybakami. Należą do nich północnoamerykańscy Inuici. Jeszcze do niedawna wędrowali po wybrzeżach Oceanu Arktycznego, polując na ssaki morskie, łowią ryby. Mieszkali w domkach ze śniegu i lodu, zwanych igloo. Przedmioty codziennego użytku wykonywali z kości i skór zwierząt. To oni pierwsi zbudowali kajak, który stał się sprzętem sportowym używanym na całym świecie. Obecnie życie Eskimosów się zmieniło. Z igloo, w których panowała temperatura około 0°C, przenieśli się do ogrzewanych domów. Nadal zajmują się rybołówstwem, ale do połowów używają nowoczesnego sprzętu. Pracują także w zakładach rybnych, są przewodnikami wycieczek, organizują biegi narciarskie dla turystów i wyrabiają pamiątki. Na Alasce wielu znalazło zatrudnienie przy wydobyciu ropy naftowej.

Roślinność i Zwierzęta
W tundrze rosną: mchy, porosty, trawy, krzewinki, brzoza karłowata, wierzba karłowata. Część roślin zamyka swój cykl życiowy w 4 - 6 tygodniach, inne przerywają cykl życiowy i czekają na poprawę sytuacji. Typowym zbiorowiskiem takich obszarów jest tundra. Im bardziej na północ, tym tundra jest bardziej rozczłonkowana.Na półkuli północnej w części południowej, przy łagodnym klimacie pokrywa roślinna jest jednolita - tworzy się tzw. tundra krzewinkowa. Poza tym wyróżnia się jeszcze trzy typy tundry: tundrę arktyczną, tundrę mszysto-porostową i lasotundrę. Przedstawicielami fauny tundry są: lemingi, lisy polarne, łasice, renifery, wilki, woły piżmowe, zające bielaki, myszołowy włochate, pardwy, sokoły, sowy śnieżne, jaszczurki żyworodne i żaby trawne.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Komentarze (4) Brak komentarzy
9.1.2012 (17:33)

pewnie że pomogła dzięki

9.5.2011 (19:28)

super praca dostałam z niej 6

9.5.2011 (19:27)

jh
bbbbbb

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty