profil

Wybrane postacie biblijne jako symbole ludzkich postaw np. : Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin.

poleca 83% 1288 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

HIOB: Doświadczony cierpieniem Hiob jest prawdopodobnie postacią historyczną, wspomina o nim Ezachiel jako o "mężu sprawiedliwym". Hiob żył w kraju Hus, był wiernym i sprawiedliwym czcicielem Boga. Bóg zaś pozwolił Szatanowi wystawić wiarę Hioba na próbę - Hiob zostaje pozbawiony majątku, umierają mu dzieci, dotyka go trąd, lecz jest on cały czas wierny Bogu. W kulturze europejskiej Hiob istnieje przede wszystkim jako znak cierpienia i godności człowieka. Jego dramat jest osobisty, walczy on sam o swoją godność, odpierając racje przyjaciół, którzy nakazują mu uznać własną winę, przyjąć cierpienie jako karę za grzech. Hiob wiedział, że cierpienie jego jest niezawinione, ale zaufał Bogu i wytrwał. Bóg ma swoje plany, które są niezrozumiałe dla człowieka, alw winny być przyjęte przez nas z pokorą. Wynika z tego, iż warto być niewinnym, bezgrzesznym i wiernym Bogu, gdyż niewinność nie przynosi wolności od cierpienia, lecz daje spokój w cierpieniu.

IZAAK: Bóg chciał wypróbować Abrahama i rozkazał, by ten ofiarował Mu swojego syna - Izaaka. Wierny Abraham mimo cierpienia spełnia rozkaz - lecz gdy podnosi rękę z mieczem, by zabić Izaaka, Bóg powstrzymuje go. Motyw Abrahama i ofiary Izaaka jest tematem, do którego wielokrotnie powracała sztuka późniejszych epok. Z kolei czyn Abrahama i rozdarcie, jakie musiało zaistnieć w jego duszy, gdy Bóg zażądał ofiary z jego syna.

SYN MARNOTRAWNY: Człowiek, który zawiódł swoich najbliższych, ale zrozumiał swój grzech, wrócił do rodziny prosząc o przebaczenie. Przypowieść biblijna "O synu marnotrawnym" ukazuje, iż Bóg cieszy się z każdego nawróconego wiernego, choćby zgrzeszył on wcześniej i odszedł od wiary, lecz powrócił.

MIŁOSIERNY SAMARYTANIN: Jest symbolem litości, dobra, współczucia, człowieka spieszącego z pomocą potrzebującym, skłonnego do dobrych uczynków (według przypowieści biblijnej miłosierny Samarytanin pomógł rannemu, obrabowanemu nieszczęśnikowi leżącemu na drodze, pielęgnując go i dzieląc się z nim swoim majątkiem). Pierwotnie słowo "samarytanin" oznaczało mieszkańca Samarii.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta