profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Życie w średniowiecznym mieściepoleca85%
Historia

„Średniowieczni Europejczycy"

W średniowieczu w Europie kończy się okres kształtowania monarchii feudalnej oraz zamykanie się poszczególnych stanów. Wykształciły się cztery podstawowe stany: duchowieństwo, rycerstwo( szlachta, możnowładcy), mieszczaństwo i wolne chłopstwo. Z...poleca77%
Historia

Średniowieczne miasto

Rzemieślnicy i kupcy dominowali w szybko rozwijających się miastach. W XIII stuleciu największe z nich liczyły około 50tys. mieszkańców. Nowe miasta rozwijały się z dawnych miast rzymskich lub z osad przy pałacach i klasztorach. Otaczano je zwykle...poleca70%
Historia

Życie ludzi w średniowiecznym mieście.

Średniowieczna zabudowa miejska sprzyjała i ułatwiała życie dzielnicy. W miastach, często wieloośrodkowych, dawne grody zachowywały odrębność, a czasem nawet i własne obyczaje i przywileje. Aglomeracje rodzin szlacheckich dzieliły terytorium...poleca81%
Historia

Średniowieczne miasto i jego mieszkańcy.

Za panowania pierwszych Piastów większe osady powstawały głównie przy grodach obronnych. Mieszkańcy podgrodzi czuli się bezpiecznie, ponieważ umocnienia oraz stacjonująca w pobliżu drużyna książęca zapewniały im ochronę przed najazdami. Z czasem...poleca85%
Geografia

Wielkie odkrycia geograficzne od XVw. do XVIw. i ich skutki oraz znaczenie dla rozwoju różnych cywilizacji.

niewielką część, Średniowieczni naukowcy i badacze znali jedynie Azję - głównie przez podróże ?jedwabnym szlakiem? z Zachodu przez Środkową Azję do Chin i Afrykę, a raczej jej północną część. Nie