profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Związek Ludowo Demokratyczny 1919poleca84%
Historia

Narodowa demokracja

Po odzyskaniu niepodległości endecja przystępuje do kampanii wyb. Do sejmu ustawodawczego Wchodzi do niego jako najsilniejsze ugrupowanie. Chce skupić wszystkie partie z 3 zaborów. W maju 1919 Utworzono związek Ludowo-Narodowy (ZL-N) ZL-N nabiera...poleca85%
Historia

Ściąga z partii politycznych

Demokratyczno-Narodowe. Powstał obóz polityczny Narodowa Demokracja (endecja). Cel: niepodległe państwo. PSL – Polskie stronnictwo ludowe (od 1903, wczesniej nazywało sie Rzeszowskie). Galicyjska partia chłopskapoleca84%
Historia

Demokracja parlamentarna w Polsce

mniejszościowy (oddali głos na Narutowicza). Narutowicz został prezydentem. Jednak Narodowa Demokracja wystąpiła przeciwko Narutowiczowi, tłumacząc to w ten sposób, że nie może zostać prezydentempoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Demokracja pojecia.

Demokracja - rządy ludu, uczestnicznie wszystkich obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych. W państwach dużych nie jest to wykonalne, dlatego stosuje się demokracje pośrednią, czyli że wybieranipoleca85%
Historia

Postawy Polaków wobec władz pruskich, Liga Polska, Liga Narodowa endecja, ruch ludowy, Stronnictwo Ludowe

Młodzieży Polskiej „Zet” organizując tajne nauczanie dla 1/3 ludności zaboru ros.) Liga Narodowa / Narodowa Demokracja /endecja - 1893 z inicjatywy Zygmunta Balickiego i Romana Dmowskiego. Organizowałapoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Ideologie, demokracja

prawicowe głoszą niechęć do radykalnych zmian. Pochwalają podstawowe wartości, za które zwykle przyjmują religię, kulturę, własność prywatną i tradycję narodową i państwową. Stawiają wolność ponad równością