profil

Wybierz przedmiot
Teksty 11
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Znaczenie grzybów w przyrodzie

poleca42%
Biologia

Znaczenie w przyrodzie

– saprofityczne grzyby, rozkładając szczątki organiczne, pełnią rolę reducentów w ekosystemach; – porosty są organizmami pionierskimi; – mikoryza grzybów z korzeniami umożliwia roślinom lepsze zaopatrzenie w wodę i sole mineralne; – pasożytnicze grzyby atakują inne organizmy; – grzyby stanowią pokarm dla różnych zwierząt.poleca83%
Biologia

Grzyby

1. Systematyka KRÓLESTWO: Grzyby GROMADA: Grzyby właściwe KLASY: Lęgniowce, Skoczkowce, Sprzężniaki, Workowce, Podstawczaki, GROMADA: Porosty, Sluzorośla 2. Cechy grzybów - wszystkie są org. jądrowymi - wszystkie są heterotrofami -...poleca84%
Biologia

Charakterystyka i podział głównych grup drobnoustrojów

Drobnoustrojami, czyli mikroorganizmami nazywamy formy żywe, niewidoczne gołym okiem. Organizmy jednokomórkowe (mikroskopijnej wielkości, mierzonej w mikrometrach), do których zalicza się: 1. Wirusy - Virales, 2. Bakterie -...poleca85%
Biologia

Podział grzybów ze względu na dopuszczenie do spożycia i obrotu handlowego

Grzyby jadalne Grzyby o różnej przynależności systematycznej produkujące jadalne owocniki, które po odpowiednim przyrządzeniu, nie powodują u człowieka żadnych dolegliwości. W większości zbierane tylko ze stanu dzikiego, tylko nieliczne są...poleca85%
Biologia

Grzyby - podstawowe informacje

Grzyby są organizmami, które różnią się od roślin zielonych nie tylko wyglądem, ale i składem chemicznym. Niektórzy współcześni naukowcy uznają je za trzeci - obok roślin i zwierząt - całkiem odzielny świat organiczny. Grzyby nie mają ciałek...poleca78%
Biologia

Znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka

Grzyby odgrywają istotną rolę w utrzywaniu równowagi ekologicznej na naszej planecie. Jako saprofity pobierają substancje odżywcze z martwych organizmów oraz z podłoży organicznych, uwalniając pierwiastki, które następnie mogą być ponownie...poleca80%
Biologia

Znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka

Grzyby posiadają swoje znaczenie w przyrodzie, jak i w gospodarce człowieka. Grzyby jako jedyne organizmy mają zdolność do rozkładu ligniny oraz mają duże znaczenie przy rozkładzie celulozy, co oznacza że dzięki nim na ziemi nie zalegają tony...poleca79%
Biologia

Znaczenie grzybów w przyrodzie i życiu człowieka

Na pierwszy rzut oka nalot na serze i holenderska choroba wiązów mają ze sobą niewiele wspólnego. Oba zjawiska są jednak spowodowane działalnością grzybów. Grzyby odegrały doniosłą rolę w historii ludzkości – zachodzące dzięki nim procesy...poleca83%
Biologia

Znaczenie grzybów w przyrodzie i w gospodarstwie

W przyrodzie: - rozkład obumarłych szczątek roślinnych i zwierzęcych - są reducentami - tworzą próchnicę - biorą udział w procesie samooczyszczania się zbiorników wodnych - biorą udział w procesie mikoryzy W gospodarstwie: - służą jako...poleca76%
Biologia

Grzyby - podział systematyczny, budowa, występowanie i znaczenie w przyrodzie i w życiu człowieka.

Grzyby przez długi czas zaliczane były do królestwa roślin. Karol Linneusz, systematyk podzielił organizmy żywe na dwa królestwa: zwierząt i roślin. Kryterium podziału były ruchliwość i wrażliwość na bodźce. Organizmy poruszające się samodzielnie...poleca80%
Biologia

Grzyby i porosty.

1. Systematyka grzybów: Podkrólestwo- Grzyby Gromada- Grzybowce Podgromada- Śluzorośla Podgromada- Grzyby właściwe Gromada- Porosty 2. Grzyby wiadomości ogólne: Grzyby są organizmami heterotroficznymi, których komórki mają ściany przesycone...