profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zjednoczenie ziem polskich w XIV wiekupoleca77%
Historia

Zjednoczenie państwa polskiego na przełomie XIII/XIV wieku

PRZYCZYNY ZJEDNOCZENIA POLSKI - osłabione państwo było napadane przez: Mongołów, Krzyżaków, Brandenburczyków i Czechów - do zjednoczenia dążył Kościół Katolicki (granice diecezji nie pokrywały się z granicami dzielnic) - o zjednoczenie...poleca85%
Historia

Wkład ostatnich Piastów w rozwój Polski.

Władca Polski Książe Bolesław Krzywousty zmarł w 1138 roku.Przed śmiercią dokonał podziału kraju między synów,ustanawiając zasade senioratu.Nastał dla Polski okres rozbicia dzielnicowego,ciągłych walk o władzę i mieszanie sie w sprawy polskie...poleca89%
Historia

Zjednoczenie Polski: przypadkiem czy prawidłowością.

Historia jest nauką o zdarzeniach przeszłych, które nie zaszły bynajmniej przez przypadek. Ciężko bowiem nazwać przypadkiem coś, co zawsze dzieje się z jakiejś przyczyny i kończy się skutkiem, który następnie staje się przyczyną kolejnego...poleca85%
Historia

Rozbicie dzielnicowe - obszerny referat.

1. "Testament" Bolesława Krzywoustego Na kilka lat przed śmiercią Bolesława Krzywoustego została sporządzona ustawa sukcesyjna powszechnie nazywana testamentem. Nie była ona jednak aktem ostatniej woli Bolesława. Była na tyle ważna, że miało...poleca78%
Historia

Rola Kościoła w powstaniu i rozwoju państwa polskiego

organizacji kościelnej. Arcybiskup Jan Świnka, urzędujący na przełomie XIII i XIV w. był gorącym orędownikiem zjednoczenia. Tym samym Kościół w pewnym stopniu przyczynił się do zjednoczenia Polski popoleca84%
Historia

Od państwa patrymonialnego do monarchii stanowej. Przemiany polityczne i społeczne w średniowiecznej Polsce.

tendencje zjednoczeniowe). Na przełomie XIII i XIV wieku zaostrzyła się rywalizacja o koronę polska. Książe wielkopolski Przemysław II koronował się na króla Polski w 1295( pierwsza koronacjapoleca85%
Historia

Polska na przełomie wieków

centralizacyjne, które na przełomie XIII i XIV w. wyrażały się w dążeniu książąt do korony królewskiej. Jako pierwszy o zgodę na koronację poprosił papieża książę wrocławski Henryk IV Probus (Prawypoleca86%
Wiedza o kulturze

Kultura polskiego Średniowiecza.

przełomie XV i XVI wieku była najlepsza w Europie. W tej szkole wykształcił się Mikołaj Kopernik. Nauczanie szkolne jak i studia na uniwersytecie miały duży wpływ na rozwój języka polskiego . W szkołachpoleca92%
Historia

Śląsk - histroia.

przełomie XIII i XIV wieku dzielnica ta stawała się przyczółkiem dla Niemiec i Czech. Łokietek scaliwszy rozbitą na dzielnice Polskę, nie zdołał włączyć do niej Śląska. Zjednoczenie przyszło zbyt późno, gdy