profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasoby wody w przyrodziepoleca85%
Geografia

Zasoby i krążenie wody w przyrodzie

Hydrosfera –wodna powłoka Ziemi, obejmująca wody znajdujące się w morzach i oceanach oraz wody na lądach. W skład hydrosfery wchodzą również wody atmosferyczne oraz wody zgromadzone w organizmach żywych. Wody słodkie – obejmują tylko 2, 5%...poleca85%
Geografia

Obieg wody w przyrodzie

temperatury skrapla się i powraca na ziemię, gdzie znów zasila zasoby podziemne wód oraz zbiorniki powierzchniowe. Obieg wody w przyrodzie to niezbędny warunek życia na ziemi, kształtuje także powierzchniępoleca80%
Biologia

Obieg wody w przyrodzie

, większa jej część jest zasolona i tworzy oceany. Najważniejsze, stosunkowo niewielkie, zasoby wody dostępne dla ludzkości są zawarte w rzekach, jeziorach, wodach podziemnych i atmosferze. Oceanypoleca83%
Geografia

Zasoby naturalne

biosferę cechuje krążenie i przemieszczanie się w przestrzeni i czasie, dlatego ich regenerowanie jest szybsze. Natomiast regeneracja gleb jest bardzo długa, może trwać kilkaset lat, a proces jejpoleca85%
Geografia

Hydrosfera - ogólne wiadomości

Zasoby i krążenie wody w przyrodzie . Hydrosfera - to wodna powłoka Ziemi, która obejmuje wody znajdujące się w morzach i oceanach oraz wody na lądach. W skład hydrosfery wchodząpoleca85%
Chemia

Woda

+ ROZPUSZCZALNIK Krążenie wody w przyrodzie Większość wody zawarta jest w oceanach i morzach. Całkowita ilość wody w przyrodzie jest stała, mimo iż nieustannie krąży. Na ten obieg składa się