profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasady wychowaniapoleca85%
Historia

Sobó Trydencki reformacje

Wychowanie Wychowanie – całokształt oddziaływań zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, które zmierzaja do kształtowania osobowosci wg przyjętych norm, wzoru. To proces, który pozwala młodym ludziom budować taki wizerunek siebie samych, by...