profil

Teksty 12
Zadania 0
Słowniki 6
Grafika 0
Filmy 0

Zasada

polecab/d
Chemia

Teoria jonowa Arrheniusa

Kwas: związek, który w roztworach wodnych dysocjuje na kationy wodoru H + i anion reszty kwasowej Zasada: związek, który w roztworach wodnych dysocjuje na kation metalu i aniony wodorotlenkowe OH –

poleca34%
Chemia

Teoria protolityczna Brönsteda-Lowry’ego

Kwas: protonodawca, czyli substancja (cząsteczka, jon) zdolna do oddawania protonu, np.HCl, H 2 O, CH 3 COOH, H 3 O + , NH 4 + , HSO 4 – , HCO 3 – Zasada: protonobiorca, czyli substancja (cząsteczka, jon) zdolna do pobierania protonu, np.NH 3 , CH 3 NH 2 , H2O, CH 3 COO – , CO 3 2– Sprzężone pary kwas – zasada: kwas = zasada + proton transfer protonu Im mocniejszy kwas, tym słabsza sprzężona z nim zasada. H 2 O + H 2 O = H 3 O + + OH – NH 3 + NH 3 = NH 4 + + NH 2 – H 2...

poleca47%
Chemia

Teoria elektronowa Lewisa

Kwas to atom, cząsteczka lub jon przyjmujący parę elektronową (akceptor), czyli kwas ma właściwości elektronoakceptorowe: BF 3 , H + ,Cu 2 + (np. niecałkowicie zapełniona powłoka zewnętrzna). Zasada to atom, cząsteczka lub jon dostarczający parę elektronową (donor), czyli zasada ma właściwości elektronodonorowe (ma wolną parę elektronową): H 2 O, NH 3 , Cl – , CN – . W tym przypadku reakcja pomiędzy kwasem i zasadą jest reakcją, w której powstaje wiązanie koordynacyjne, czyli odbywa...

poleca66%
Chemia

Teoria jonowa Arrheniusa

Założenia teorii Arrheniusa: Kwas : związek, który w roztworach wodnych dysocjuje tworząc kationy wodoru H + . Zasada : związek, który w roztworach wodnych dysocjuje tworząc aniony wodorotlenkowe OH–.

poleca75%
Chemia

Teoria protolityczna Brønsteda–Lowry’ego

Założenia teorii Brønsteda–Lowry’ego: Kwas : protonodawca, czyli substancja (cząsteczka, jon) zdolna do oddawania protonu, np. HCl, H 2 O, CH 3 COOH, H 3 O + , NH 4 + , HSO 4 – , HCO 3 – . Zasada : protonobiorca, czyli substancja (cząsteczka, jon) zdolna do pobierania protonu, np. NH 3 , CH 3 NH 2 , H 2 O, CH 3 COO – , CO 3 2– . Reakcja pomiędzy kwasem a zasadą, w czasie której odbywa się transfer protonu, jest przykładem reakcji protolitycznej. Każdej zasadzie (NH 3...

poleca85%
Chemia

Teoria elektronowa Lewisa

Założenia teorii Lewisa: Kwas to atom, cząsteczka lub jon przyjmujący parę elektronową (akceptor). Kwas ma właściwości elektronoakceptorowe np. posiada niecałkowicie zapełnioną powłokę zewnętrzną: BF 3 , H + , Cu 2 + . Zasada to atom, cząsteczka lub jon dostarczający parę elektronową (donor). Zasada ma właściwości elektronodonorowe (ma wolną parę elektronową): H 2 O, NH 3 , Cl – , CN – . Między kwasem a zasadą przebiega reakcja zobojętniania, w wyniku której tworzy się tzw....poleca90%
Filozofia

Arche 4 znaczenia

ARCHE 1) początek przestrzeń - początek odcinka czas – to co było pewne źródło – geneza 2) zasada to co zasadnicze, podstawowe, powszechne, to co najważniejsze 3) przyczyna Arystoteles podzielił byt na cztery przyczyny: * formalna...poleca77%
Chemia

Kwasy i zasady

1. Wstęp Większość kwasów ma kwaśny smak. Niektóre z nich są trujące, niektóre mogą wywołać poważne poparzenia skóry, inne natomiast są całkowicie nieszkodliwe. Są też takie, które można spożywać. Spożywamy kwas cytrynowy zawarty w cytrynach...poleca86%
Chemia

Kwasy

Kwasy są to związki chemiczne, które mają kwaśny smak, barwią wskaźniki na określony kolor i ulegają charakterystycznym reakcjom. Kwasy tlenowe są to kwasy, które w budowie cząsteczkowej zawierają atomy tlenu, wodoru i niemetalu. Wodorotlenek to...poleca85%
Chemia

Zasady

Wartościowość reszty kwasowej jest równa liczbie atomów wodoru w cząsteczce danego kwasu Kwasy dzielimy na: - tlenowe - beztlenowe Substancje chemiczne, które maja inną barwę w wodzie destylowanej, a inną w roztworach kwasów (lub zasad)...poleca85%
Chemia

Kwasy, Wodorotlenki, Dysocjacje.

Kwas ortofosforowy (V)H3PO4 P4 5 O2 ? P4O10 P4O10 6 H2O ? 4 H3PO4 ciało stałe, bezbarwne, o budowie krystalicznej, dobrze rozpuszcza się w wodzie, produkt handlowy to roztwór cp% = 85%, kwas średniej mocy, drażni błony śluzowe i...poleca84%
Dydaktyka

Dydaktyka ogólna- wykłady

Dydaktyka jako nauka. 1.Etymologia, geneza i znaczenie nazwy dydaktyka. A)przemiany dydaktyki jako nauki Dydaktyka jest podstawową nauką pedagogiczną. Proces kształcenia jest przedmiotem zainteresowania dydaktyki. Nazwa dydaktyka pochodzi z j....