profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Zasada nadrzędności i pewności prawa

poleca72%
Wiedza o społeczeństwie

Czym jest państwo prawa?

Często przez państwo prawa rozumie się takie państwo, w którym obowiązuje zasada praworządności. Praworządność zaś to taka sytuacja, w której państwo, organizacje społeczne oraz obywatele mają na uwadze przestrzeganie i szacunek dla obowiązującego prawa. Istnieje także pogląd, według którego państwo prawa to takie, w którym rządzi prawo, a nie urzędnik. W takim ujęciu państwa prawa stają się fundamentem wolności i demokracji. W państwie prawa wszystkie ograny państwowe są tworzone,...poleca84%


poleca85%
Prawo

Pojęcie prawa i związki prawa z państwem

i państwo powstały w tym samym czasie i w wyniku analogicz. Przeobrażeń cywilizacyjnych. Zaprzecza się możliwości występowania prawa przed powstaniem państwa. Opozycyjną wobec ww. tezy jestpoleca84%
Język polski

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

człowiekiem świadomym wartości, jaką jest państwo . Kierował się jego dobrem, racją stanu, wiedział, że bezprawie bywa przyczyną upadku państwa. Miał na uwadze niewinne ofiary, które przyniosła wojnapoleca85%
Prawo

Państwo prawa.

właściwie jest demokracja i państwo prawa , aby móc przejść do charakterystyki modelu demokratycznego państwa prawa . Demokracja jest to jedna z form ustroju państwa , która uznaje wolę większościpoleca82%
Polityka

Państwo współczesne

pokój od zewnątrz Marksistowska wizja świata – zakłada, ze państwo jest organizacja przymusowa, służąca klasie panującej Polski filozof Czesław Znamierowski twierdził, ze państwo jako organizacja