profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasada kolegialności i jednoosobowościpoleca83%
Administracja

Administracja Publiczna - podstawowe zagadnienia

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna to także określona działalność oraz ludzie zatrudnieni w strukturach organizacyjnych. To przede wszystkim struktury organizacyjne. Dualizm w administracji. Na administracje publiczną składają się...