profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasada kolegialności i jednoosobowościpoleca83%
Administracja

Administracja Publiczna - podstawowe zagadnienia

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna to także określona działalność oraz ludzie zatrudnieni w strukturach organizacyjnych. To przede wszystkim struktury organizacyjne. Dualizm w administracji. Na administracje publiczną składają się...poleca84%
Prawo administracyjne

Historia administracji ściąga

Zasady administracji: 1. Zasada resortowości (resort ministra). Zasada resortowości wykształciła się w okresie panowania Ludwika XIII i XIV. Zgodnie z tą zasadą wykonywanie administracji powierzono niezależnym od siebie resortom. Do pierwszych...poleca85%
Administracja

Administracja Polska po 1989 roku

rozkazom, administracja publiczna jest sprawowana przez państwo, a więc przez organy państwowe, jak też i związki publiczno-prawne i inne podmioty administracji. Administracja publiczna , jaką znamypoleca89%
Administracja

Tradycje administracji publicznej w Polsce po 1989 roku

? Administracja publiczna - zagadnienia ogólne?, wydanie II, Warszawa 2000 r., 2. Jan Boć ?Prawo administracyjne?, Kolonia Limited 2002 r., 3. Zbigniew Leoński ?Nauka administracji?, wydanie Vpoleca85%
Prawo administracyjne

Prawo Administracyjne.

Prawo Administracyjne WSSM - S-ki I. Zagadnienia ogólne: 1. Pojęcie „ administracja ”. Administracja – to wszelka zorganizowana działalność, zmierzająca do osiągnięcia określonych celów, jestpoleca84%
Administracja

Zagadnienia wraz z omówieniem dotyczące nauki administracji

celowości i efektywności jej działania. b) Administracja publiczna - System złożony z ludzi zorganizowany w celu stałej i systematycznej, skierowanej ku przyszłości, realizacji dobra wspólnego jako misjipoleca85%
Administracja

Administracja.

: Struktury administracyjne: - administracje prywatna - administracja publiczna Administracja prywatna ma na celu wzbogacenie właściciela tejże struktury np. przedsiębiorstwa, spółki, domu