profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasada hierarchicznego podporządkowaniapoleca84%
Prawo administracyjne

Historia administracji ściąga

Zasady administracji: 1. Zasada resortowości (resort ministra). Zasada resortowości wykształciła się w okresie panowania Ludwika XIII i XIV. Zgodnie z tą zasadą wykonywanie administracji powierzono niezależnym od siebie resortom. Do pierwszych...