profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasada hierarchicznego podporządkowaniapoleca87%
Administracja

Historia administracji - ściąga

Administracja - może oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami osoby, państwa, bądź innej instytucji państwowej. Takie znaczenie nadal obowiązuje w krajach anglosaskich. Administracją sprawowaną przez państwo jest administracja publiczna. W...poleca84%
Prawo administracyjne

Historia administracji ściąga

Zasady administracji: 1. Zasada resortowości (resort ministra). Zasada resortowości wykształciła się w okresie panowania Ludwika XIII i XIV. Zgodnie z tą zasadą wykonywanie administracji powierzono niezależnym od siebie resortom. Do pierwszych...poleca85%
Geografia

Ściąga: rasy, rodziny, kultura, zaludnienie, fazy rozwoju demograficznego

w życiu publicznym i administracji państwowej zostaje uregulowana prawniejęzyki żywe- są współcześnie stosowane w życiu codziennym języki martwe- nie posługuje sie nimi na co dzień żadna grupapoleca85%
Finanse i bankowość

Polityka społeczna - ściąga

ustawodawstwa i administracji zwalcza niedomagania w dziedzinie procesu dystrybucji - wyrażone w ustawodawstwie i administracji stanowisko wobec sprzeczności (antagonizmów) społecznych - całość środków