profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasada biurokratyzmupoleca83%
Administracja

Historia ustroju administracji

FRANCJA - KRÓL Urzędy ministerialne: Kanclerz -> kontrola wydatków wychodzących z kancelarii królewskiej, zwierzchnictwo nad sądami, nadzór nad funkcjonowaniem rad królewskich Generalny kontroler finansów -> adm. Finansów, roboty publ., przemysł,...poleca87%
Administracja

Historia administracji - ściąga

Administracja - może oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami osoby, państwa, bądź innej instytucji państwowej. Takie znaczenie nadal obowiązuje w krajach anglosaskich. Administracją sprawowaną przez państwo jest administracja publiczna. W...poleca84%
Prawo administracyjne

Historia administracji ściąga

Zasady administracji: 1. Zasada resortowości (resort ministra). Zasada resortowości wykształciła się w okresie panowania Ludwika XIII i XIV. Zgodnie z tą zasadą wykonywanie administracji powierzono niezależnym od siebie resortom. Do pierwszych...poleca85%
Administracja

Historia ustroju i administracji

opracowane zagadnienia egzaminacyjnepoleca85%
Administracja

Historia administracji w Polsce

Administracja państwowa to taka dziedzina prawa, która dotyczy w przeważającej części: spraw ustroju i działalności organów państwa związanych z jegopoleca85%
Administracja

Historia Nauki Administracji Publicznej

”, a jeszcze innym przyjmuje definicję nauki społecznej, opierającej się na metodach empirycznych, której przedmiot stanowi wszechstronna wiedza o istniejącej w danym ustroju administracji publicznejpoleca85%
Prawo

Historia administracji nowożytnej.

policyjną aktywność administracji : służba publiczna, opieka zdrowotna itp. FRANCJA XVIII Nicolas Delamare „Traktat o policji” celem policji uszczęśliwianie poddanych informowanie o policji a niepoleca80%
Administracja

Historia administracji.

, kontrolne Historia administracji 1. Administracja starożytna do 476 r -despotia wschodnia –Grecja –Rzym -Azja 2. Administracja Średniowieczne (476 –1492) -państwo protofeudalne -jednolite monarchie