profil

Język polski (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Z nich zaś największa jest miłość



poleca85%
Język polski

Miłość niszcząca w literaturze.

Katarzyna Z Temat prezentacji brzmi „ Rola miłości w życiu człowieka – żywioł niszczący czy budujący. Rozwiąż temat, odwołując się do wybranych utworów literackich” Miłość istnieje tak długo jak istnieją ludzi. Uczucie to towarzyszy...