profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Wypracowanie na temat wejścia Polski do Unii Europejskiejpoleca85%
Historia

Obawy i nadzieje Polaków przed wstąpieniem do Uni Europejskiej.

„Przyszłość Polski w Europie. Moja przyszłość w Europie” 1 maja 2004 roku z pewnością będzie jedną z najważniejszych dat w historii naszego kraju. Być może nawet porównywalną z rokiem 966, 1410 czy 1989. Jednak nie dlatego, że podpisany będzie...poleca83%
Edukacja europejska

Korzyści i negatywne aspekty związane z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej

. Wszelkie zmiany budziły obawy Polaków , bo wiadomo, że wiele mogło się zmienić na gorsze. Jednak równie silne były nadzieje związane z wstąpieniem do Unii. Mieliśmy nadzieje na wsparcie finansowe zpoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Skutki przyjęcia Polski do UE dla polskiego rynku pracy

W okresie przedakcesyjnym wielu Polaków obawiało się wstąpienia Polski do Unii Europejskiej . Z drugiej strony kraje ówczesnej piętnastki również miały prawo do własnych obaw przed przystąpieniem 10poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Polska a Unia Europejska - związki Polski z państwami Unii Europejskiej i innymi państwami europejskimi

pytanie, czy musimy się teraz włączać do struktur europejskich? W celu uzyskania potwierdzenia lub negacji opinii dotyczącej potrzeby wejścia Polski do Unii Europejskiej , wśród Polakówpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Przedstaw szanse i zagrożenia wynikające z faktu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wypowiedź uzasadnij odwołując się do materiałów źródłowych

wstąpieniem Polski do UE w krajach członkowskich rocznie pracowało legalnie ok. 400 tys. Polaków . Poziom tego zatrudnienia został osiągnięty, mimo restrykcji, jakie były stosowane są wobec obywatelipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polska w Unii Europejskiej

wsparciu przemian polskiego rolnictwa jeszcze przed wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej . W Polsce od lipca 2002r. Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie