profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wykorzystanie energii pływów morskichpoleca85%
Geografia

Hydroelektrownie

I. WYKORZYSTANIE ENERGII MORZA. Wykorzystuje się energię pływów morza, fal morskich, energię cieplną mórz oraz energię prądów oceanicznych.  Wykorzystanie energii pływów morskich. W korzystnych warunkach topograficznych możliwe jest...poleca83%
Geografia

Alternatywne źródła energii i stopień ich wykorzystywania w Polsce i na świecie.

Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, transporcie, ogrzewaniu czy oświetleniu. Początkowo tej energii...poleca84%
Geografia

Przemysł paliwowy, energetyczny, chemiczny itp., baza surowcowa, rozmieszczenie na świecie i w Polsce: węgla, ropy, gazu; elektrownie, hydroelektrownie, surowce.

światowego USA, Kanada, Wielka Brytania ? 22% T: niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej na świecie 1.Energia słoneczna 2. Hydroelektrownie : - Norwegia 99,9%, Brazylia 91,7%, Nowa Zelandia72poleca85%
Geografia

Źródła energii, wydobycie na świecie i w Polsce, surowce, elektrownie

. Elektrownie wodne ( hydroelektrownie ): Norwegia (99,5%), Kanada, Brazylia, Nowa Zelandia, Szwajcaria. Rejony gdzie można jeszcze wykorzystać wodę na świecie: Ameryka Pd., Kanada, Chiny, część środkowejpoleca85%
Geografia

Procesy urbanizacji, system osadnictwa, struktura zatrudnienia w Polsce, przemysł elektroenergetyczny i jego rolna w gospodarce

jest przemysł elektroenergetyczny, ponieważ warunkuje on rozwój innych gałęzi przemysłu. Obejmuje on: -pozyskiwanie -wytwarzanie -przesyłanie 4. Podział elektorwni -cieplne -wodne( hydroelektrownie ) -wiatrowe -spalanie biomasy -geotermalnepoleca84%
Geografia

Energetyka na świecie

Europy . Ich likwidacja jest jednak bardzo kosztowna i wiąże się z koniecznością zapewnieniem zastępczych źródeł energii . elektrownie wodne ( hydroelektrownie ) wykorzystują energię rzek o dużym spadku lub przepływie . hydroelektrowniepoleca85%
Geografia

SZWECJA - GOSPODARKA

), cynku, miedzi, ołowiu, wolframu, uranu, srebra, także złoto. Rozwinięta produkcja energii elektrycznej ( hydroelektrownie ). Przemysł elektroniczny, maszynowy, metalowy, samochodowy, stoczniowy