profil

Administracja (1)
Teksty 1
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Wykłady z prawoznawstwapoleca85%
Administracja

Prawoznastwo - wykłady.

1, PODZIAŁ NAUK W RAMACH PRAWOZNADSTWA: - psychologia -prawoznawstwo -filozofie -nauki empiryczne -nauki teoretyczne PRAWOZNADSTWO: - zajmuje się formami państwa, suwerenność państwa -metody i techniki prawoznawstwa -dyscypliny...