profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Wór powłokowo mięśniowy

poleca13%
Biologia

Mięśnie i układ mięśniowy

U parzydełkowców występują komórki nabłonkowomięśniowe , które pełnią zarówno funkcję powłokową, jaki lokomotoryczną. Niższe tkankowce (np. płazińce, nicienie, pierścienice) mają wór powłokowo-mięśniowy , zbudowany z dwóch grup mięśni gładkich: okrężnych i podłużnych. Począwszy od pierścienic, komórki mięśniowe zebrane są we włókna mięśniowe . Spośród bezkręgowców tylko stawonogi posiadają wszystkie mięśnie poprzecznie prążkowane. U kręgowców mięśnie poprzecznie prążkowane budują...poleca85%
Biologia

Układ ruchu

1 Pod względem złożoności ruchu wyróżniamy: a) Ruch cytoplazmatyczny- jest to ruch cytoplazmy w komórkach i ruch ameboidalny czyli przelewanie cytoplazmy do odpowiednich części komórki. Jednocześnie pewne części...poleca85%
Biologia

Płazińce i obleńce - notatka

PŁAZIŃCE Przystosowanie do pasożytnictwa: organy czepne, odporność naskórka na działanie enzymów trawiennych, taśmowate, silnie spłaszczone ciało, zredukowane narządy zmysłów. Układ wydalniczy jest zwykle złożony z 2 kanałów, które wychodzą...poleca83%
Biologia

Cechy progresywne typu pierścienic

Cechy progresywne typu pierścienic. P. dzielą się na trzy gromady. Są to wieloszczety, skąposzczety i pijawki. Wszystkie te zwierzęta posiadają wydłużone ciało o symetrii dwubocznej. Ciało podzielone jest na segmenty. Jest to segmentacja...poleca81%
Biologia

Mięśnie-budowa i funkcje

MIĘŚNIE Układ mięśniowy (ok. 600 mięśni – 40-45% masy ciała): -Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana (buduje mięśnie szkieletowe; skurcz tych mięśni jest Szybki i zależny od naszej wolipoleca85%
Biologia

Mięśnie

Wszystkie mięśnie organizmu tworzą układ mięśniowy.Mięśnie są zbudowane z tkanki mięśniowej. RODZAJE TKANKI MIĘŚNIOWEJ: -Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana buduje mięśnie szkieletowepoleca85%
Biologia

Układ mięśniowy

Mięśniowy układ , układ czynny ruchu, zespół narządów kurczliwych, zbudowanych z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej (mięsień), poruszających ruchomo zestawionym szkieletem. Układ mięśniowypoleca85%
Biologia

Układ narządów ruchu

Układ narządów ruchu stanowi układ kostny (szkielet) i stawowy oraz układ mięśniowy . Szkielet otacza i chroni narządy wewnętrzne, jest podporą dla ciała, a poruszany przez mięśnie umożliwia nampoleca83%
Kosmetologia

Mięśnie mimiczne i ich funkcje

mięśniowy . Jedne mięśnie to malutkie pasemka rozpoczynające się i kończące na chrząstce małżowiny. Drugie- przyczepiające się do małżowiny tylko jednym końcem. Układ ten jest w zaniku. Tylko niewielu