profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Uczciwa konkurencjapoleca84%
Prawo gospodarcze

Zasady uczciwej konkurencji

Zasada uczciwej konkurencji jest jednym z fundamentów społecznej gospodarki rynkowej choć nie została ona wyrażona expressis verbis w tekście Konstytucji. Można ją jednak wyinterpretować z artykułu 76, mówiącego m.in. o ochronie konsumentów przed...