profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Traktat o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracypoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Stosunki Polski z Federacją Rosyjską

STOSUNKI POLSKI Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ Ze względu na kryterium treści i intensywności , stosunki polityczne między Polską a Federacją Rosyjską można podzielić na cztery etapy: Pierwszy- w latach 1990-1993 – obejmował starania Polski o likwidację...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Relacje Polski z sąsiadami z podziałem na przed i po roku 1989.

sierpnia 1993 ? traktat między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej ? Rosja rynkiem zbytu dla polskiego rynku - 1993 ? wycofanie wojsk radzieckich z Polski - 1993poleca79%
Politologia

Forma państwa ze względu na kształt terytorialny.

państwa złożonego jest federacja . Federalizm ( z łac. foedus, „przymierze”) jest strukturą polityczną jednoczącą oddzielone państwa lub inne byty ustrojowe w ramach większego systemu politycznego, takpoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Demokracja w XXI wieku (prezentacja)

współczesnego. Szwajcaria Szwajcaria jest federacją demokratyczną oraz parlamentarną, gdzie na szeroką skalę wykorzystywana jest instytucja referendum (demokracja bezpośrednia). Szczególnie silna pozycjapoleca85%
Administracja

Porównanie systemów administracyjnych w dwóch państwach

sąsiadujących Rzeczpospolitą Polską krajów. Od wschodniej granicy ? Federacja Rosyjska i od zachodniej Republika Federalna Niemiec. Bowiem zarówno na wschodzie jak i na zachodzie kraju nasze jednostkipoleca86%
Geografia

Struktury Samorządowe w Federacji Szwajcarskiej.

1. Federacja a samorządowe struktury kantonalne Konstytucja z 1874 mówi, że 22 suwerenne kantony tworzą razem federacje Szwajcarską. Przekonanie i faktyczny stan rzeczy dotyczący suwerenności