profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Tolerancjapoleca85%
Historia wychowania

Teoria wychowania.

przedmiot badań teori wych jako nauki? -gromadzenie wiedzy na temat wychowania,formułowanieniem celów jakie powinny byc realizowane w procesie wych. Jakie są zadania teorii wychowania jako nauki? wg Tchorzewskiego;określenie przedmiotu...