profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Teoria krytycznapoleca85%
Pedagogika

Pedagogika ogólna - treści wykładów

PEDAGOGIKA OGÓLNA TEMAT : JĘZYK PEDAGOGIKI ? SYSTEM KATEGORIALNY RÓŻNYCH ODMIAN PEDAGOGIKI WSPÓŁCZESNEJ W KONTEKSCIE MAPY POJĘCIOWEJ PEDAGOGIKI TRADYCYJNEJ NAUKA ? ( Śliwerski, Milerski ?Pedagogika. Podręcznik akademicki? 2003) K. Rubacha :...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika krytyczna

Pedagogika krytyczna – jej założenia i istota Do przedstawienia istoty pedagogiki krytycznej niezbędne jest poznanie i zrozumienie jej podstaw, wśród których fundamentalne znaczenie przypisuje się filozoficznej teorii krytycznej. Źródeł owej...poleca85%
Dziennikarstwo

Teoria użytkowania i korzyści

Od czego może zależeć wybór medium w teorii użytkowania i korzyści? Wyniki badań prowadzonych przez Katza, Blumlera i Gurevitcha po¬zwalały twierdzić, że np.: - osoby zainteresowane sprawami publicznymi zaspokajają swe potrzeby głównie przez...poleca85%
Pedagogika

Zagadnienia z wykładów

Kształcenia, zajmuję się istota i przebiegiem procesów Nauczania, analizuje także cele, treści , formy organizacyjne Zasady i metody nauczania; dzieli się na dydaktyke ogólną i Dydaktyki szczegółowe-odnosząpoleca85%
Pedagogika

Notatki z wykładów.

wpajane dzieciom od samego początku do 6 lat życia. 1. Pedagogika teoretyczna ( ogólna ) która w oparciu o materiał empiryczny dąży do ujednolicenia teorii rozwoju człowieka. WYCHOWANIE topoleca90%
Pedagogika

Pedagogika Pracy

, które zapewniają im namacalne uznanie społeczne. *Treść wykładów : 1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna; -geneza -przedmiot badań -teren badań -miejsce nauki pracy 2. kształceniepoleca86%
Pedagogika

Pedagogika ogólna

PEDAGOGIKA OGÓLNA 1.WPROWADZENIE 1. Edukacja (łac. ex duco ? wyprowadzam) ? jest to ogól celowych i niecelowych oddziaływań, których autorem są placówki (instytucjonalne) i osoby indywidualne, którepoleca83%
Pedagogika

Okreslenie pedagogiki jako nauke

WSPÓŁCZESNE KLASYFIKACJE /TYPOLOGIE/ NAUK PEDAGOGICZNYCH WG RÓŻNYCH KRYTERIÓW. (na podst. treści wykładów ) 1. Wg kryterium przedmiot badań lub główny problem badawczy: pedagogika ogólna