profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięgapoleca85%
Język polski

Poglądy współczesnej młodzieży, a myśli przedstawione w "Odzie do młodości".

Czy współczesna młodzież powinna utożsamiać swoje poglądy z myślami zawartymi w "Odzie do młodości". Oda - utwór wierszowany, najczęściej stroficzny o charakterze pochwalno-panagirycznym lub dziękczynnym utrzymany w patetycznym stylu,...poleca85%
Język polski

Dlaczego bohaterami epoki romantyzmu byli ludzie młodzi.

"Młodości orla twych lotów potęga i jako piorun twoje ramię”. Rozważ na podstawie wybranych utworów romantycznych, dlaczego bohaterami tej epoki byli tak często ludzie młodzi. Poznając epokę romantyzmu, jej ideały, dążenia, a także...poleca84%
Język polski

Młodzieńcze poglądy Adama Mickiewicza wyrażone w "Odzie do młodości".Wskaż cechy klasyczne i romantyczne utworu.

Autorem „Ody do młodości” jest młody 22 – letni poeta Adam Mickiewicz, który dopiero skończył studia w Wilnie i przeniósł się do Kowna. W latach 1817 – 1823: Mickiewicz należał do tajnego Towarzystwa filomatów i Filaretów. W 1820 r. dla przyjaciół...poleca89%
Język polski

Jak należy rozumieć słowa: "w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele" w oparciu o „Odę do młodości” i własne przemyślenia.

Ludzie mają różne charaktery. Jedni są źli, okrutni, dumni, a drudzy dobrzy, uczynni, szlachetni. W bajkach dobro zawsze góruje nad złem, jednak w rzeczywistości jest odwrotnie. Świat jest przesycony złem i okrucieństwem. Większość ludzi żyje dla...poleca88%
Język polski

"Oda do młodości" i "Romantyczność" jako utwory programowe.

"Oda..." odzwierciedla przemiany w literaturze. Jest wierszem programowym młodzieży - wyrósł z atmosfery środowiska filomatów. Z jednej strony utwór związany jest z oświeceniem (konieczność podporządkowania jednostki społeczeństwu;...poleca84%
Język polski

"Oda do młodości" A. Mickiewicza - analiza i interpretacja.

Utwór Adama Mickiewicza „Oda do młodości” jest liryką zwrotu do adresata (występują liczne apostrofy, np.: „Młodości!”, „młodzi przyjaciele”), a także liryką apelu, ze względu na występujące rozkazy: „Zestrzelmy myśli w jedno ognisko”....poleca83%
Język polski

Przełomowy charakter "Ody do młodości" Mickiewicza.

Wyjaśnij, na czym polegał przełomowy charakter "Ody do młodości" Adama Mickiewicza. "Oda do młodości" jest pierwszym utworem o charakterze romantycznym w naszej literaturze. Autorem jej jest Adam Mickiewicz - jeden z...poleca85%
Język polski

Charakterystyka postawy romantycznego buntownika uwzględniając wyrażenie "bunt jednostki" oraz "bunt pokolenia".

Bunt jest istotnym elementem w świecie ludzi. Człowiek sprzeciwia się pewnym normom, zasadom, gdyż te nie zawsze są odpowiednie dla niego. Każdy z nas ma powody do protestu i niezadowolenia. Bunt to również okres dorastania. Dzieci dotychczas...