profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0poleca85%
Psychologia

Psychologia a pedagogika

Zamieszczam w załączniku moją prace semestralną poświęconą wpływom psychologii na pedagogikępoleca85%
Pedagogika

Nowe wychowanie

3. Nowe wychowani W ostatniej ćwierci XIX stulecia budowa wewnętrzna społeczeństw europejskich zaczęła ulegać coraz widoczniejszej przemianie. Przemysł oparty o wielkie fabryki; niesłychane odkrycia i ulepszenia techniczne: pokonanie przestrzeni...poleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka jako nauka.

Dydaktykapoleca85%
Pedagogika

Pedagogika społeczna (zarys historyczny, działy pedagogiki społeczne, pedagogika społeczna i inne nauki, Helena Radlińska)

Pedagogika społeczna wyodrębniła się z pedagogiki ogólnej na początku XIXw. Prekursorami byli: Aleksander Kamieński, Helena Radliska, Ryszard Wroczyński, Irena Leparczyk. Interesuje się siłami środowiskowymi, aktywnością. Mówi o wielu środowiskach...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika psychologiczna

Na pedagogike psychologiczną oddziaływały empiryczne nauki psychologiczne oraz inne kierunki psychologiczne jak psychoanaliza, psychologia indywidualna, behawioryzm. Pedagogika psychoanalityczna próbowała stosować teorie i metody...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika ogólna - wykłady

Słowo pedagogika wywodzi się z języka greckiego: paidos- dziecko, chłopiec ago- prowadzę agagos- prowadzący Paidagogos miał za zadanie doprowadzić dziecko na miejsce ćwiczeń fizycznych, nauczyć go czytać, pisać i recytować. Całość czynności...poleca84%
Pedagogika

Pedagogika w pigułce

Przedstaw antropologiczne źródła pedagogiki Antropologia- nauka zajmująca się poszukiwaniem tych cech człowieka, które różnią go od innych istot żywych. Za takie cechy uważa się : - społeczny charakter rozwoju jednostki, czego wynikiem jest...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika tradycyjna.

Początki pedagogiki jako nauki wiąże się z działalnością J.A. Komeńskiego, który po raz pierwszy sformuował naukowe pytanie dotyczące warunków skuteczności działąń wychowawczych ze względu na naturę i rozwój społeczny. Dalszy rozwój pedagogiki...