profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

System wychowawczy Bronisława Markiewiczapoleca85%
Pedagogika

Ks. Bronisław Markiewicz.

Ks. Bronisław Markiewicz Wybitny wychowawca, salezjanin, który posiadła zawodowe przygotowanie do pracy (studia pedagogiczne i psychologiczne we Lwowie, na UJ oraz praktyka w Turynie u boku ks. J. Bosco) Założył kilka placówek opiekuńczo –...poleca87%
Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

Zestawienie bibliograficzne na temat anten.

.-Streszcz. w jęz. ang. //Bezp. Pr .-2001 nr 6 s. 6-10 2. Szerokopasmowy układ formowania wiązki antenowej dookólnego systemu namiaru źródeł promieniowania / Bronisław Stec, Zdzisław Chudypoleca85%
Pedagogika

Prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej w Polsce.

wychowawcza?, ?Spółdzielnia uczniowska jako placówka wychowawcza?, ?Czas wolny i jego problematyka społeczno- wychowawcza?. Twórca metody zuchowej- harcerskiej metody wychowawczej. c) Ks . Bronisławpoleca85%
Język polski

„Portret dziecka z ludu w nowelistyce, poezji i malarstwie polskiego pozytywizmu. Odwołaj się do wybranych przykładów”

, Warszawa 1998, s.23-27 2. H. Markiewicz , Pozytywizm, Warszawa 1978, s. 9-20, 120-125, 250-254 3. S. Krzysztofowicz- Kozakowska i F. Stolot, Historia malarstwa polskiego, Kraków 2000, s.182 4poleca85%
Język polski

Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Omów sposoby charakteryzowania bohaterów na przestrzeni różnych epok.

. Szweykowski Zygmunt, Twórczość Bolesława Prusa, PIW, Warszawa 1972, Ideologia Lalki s.? 3. Markiewicz Henryk, Prus i Żeromski; rozprawy i szkice literackie, PIW, Warszawa 1964, rozdz. II-III 4poleca85%
Język polski

Analiza wiersza Jarosława Markiewicza "Ogród"

Celem niniejszej pracy jest próba interpretacji wiersza Jarosława Markiewicza pt.: „ Ogród ”. Poeta ten należał do „pokolenia ’68”. Lingwiści tego okresu skupiają, jak poeci poprzedniej