profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

System resocjalizacjipoleca85%
Pedagogika

Funkcje wychowawcze w zakładach karnych

„Funkcje wychowawcze w zakładach karnych.” Więzienie można uznać za instytucję wychowawczą wtedy, kiedy jego cele , organizacja, personel oraz sposoby postępowania z więźniami podporządkowane są wychowaniu i kiedy przyjęte modele procedury...poleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Zaostrzanie kar jako środka walki z przestępczością

Kwestia surowości kodeksu karnego podnoszona jest w publicznej debacie za każdym razem, gdy media informują o kolejnych szczególnie brutalnych i szkodliwych społecznie przestępstwach. Po raz kolejny w przesyconej emocjami dyskusji po obu stronach...poleca85%
Pedagogika

Podstawy prawne resocjalizacji - zagadnienia

zapewnia się opiekę specjalistyczną. 4. W celu umożliwienia matce pozbawionej wolności sprawowania stałej i bezpośredniej opieki nad dzieckiem organizuje się przy zakładach karnych domy dla matki ipoleca85%
Pedagogika

Geneza i rozwój systemu resocjalizacji nieletnich

jak wobec dorosłych, z możliwością złagodzenia lub zamiany. Jedynie kodeks rosyjski dopuszczał umieszczenie nieletnich w zakładach wychowawczo – poprawczych zamiast w więzieniach, dlatego właśniepoleca89%
Prawo karne

Schemat zagadnień prawa karnego

zakładach karnych (4 rodzaje) 2. Kara ograniczenia wolności ? 1-12 mies. ? nie można zmieniać pobytu stałego ? nieodpłatna praca (20-40 h / week) na cele społeczne (lub potracenie 10-25 % pensjipoleca89%
Pedagogika

Penitencjarna

oskrzelowego  Bezpośrednie urazy czaszki i za pomocą ciał obcych  Uszkodzenia układu moczowego oraz innych narządów Natomiast T. Odlak na podstawie analizy badan prowadzonych w zakładach karnychpoleca85%
Pedagogika

Resocjalizacja w krajach Unii Europejskiej – Niemcy.

instytucje, które są zarazem domami pracy przymusowej i domami poprawy oraz przytułkami dla biednych, częściowo pełnią również funkcję zakładów karnych Rozwój placówek resocjalizacyjnych w Europie