profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

System półprezydenckipoleca84%
Polityka

Tabelka systemów politycznych

Teblka dostępna w załączniku.poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Ustroje państw współczesnych

Treść pracy jest w załącznikupoleca85%
Politologia

System polityczny i typologia systemów politycznych

System polityczny System to najogólniej każdy skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę zbiór elementów. Strukturę można określić jako ogół związków między elementami uwarunkowanych przynależnością danych elementów do tego...poleca85%
Politologia

Demokratyczne ustroje państwowe, różnorodność koncepcji i rozwiązań

Każde państwo posiada swoje indywidualne cechy, państwa demokratyczne mogą przybierać charakter państw systemie: 1) Parlamentarno – gabinetowym 2) Prezydenckim 3) Półprezydencki 4) Parlamentarno – gabinetowym Ad1) System parlamentarno –...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Ustoje państw: USA, Wielka Brytania, Szwajcaria, Francja, Niemcy

treść w załączniku