profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

świat starożytnej Grecjipoleca85%
Historia

Świat Grecki, a świat współczesny.

ŚWIAT GRECKI -teatr -architektura styl joński, dorycki, koryncki -filozofia starożytna -mitologia jako wzorzec literatury -idea igrzysk olimpijskich, - sztuka użytkowa i zdobnicza -ustrój polityczny (demokracja bezpośrednia) -idea...poleca85%
Historia

Świat starożytnej Grecji.

Teatr grecki: Teatr grecki należy do bardzo ważnych osiągnięć greckiej kultury anty-cznej. O ile poematy epickie, jak Iliada i Odyseja powstały u samych początków literatury antycznej, o tyle narodziny teatru i dramatu są związane z konkretnym...poleca85%
Język polski

Jesteśmy spadkobiercami świata antycznego i mamy obowiązek go znać. Czy Twoim zdaniem poznanie kultury starożytnej jest potrzebne współczesnemu człowiekowi?

. Dzisiejszy świat , a właściwie jego ewolucję trudno wyobrazić sobie pomijając kulturę starożytnego świata. Dokonania naszych przodków głównie naukowe bądź mające wkład w kulturę i sztukę, dałypoleca85%
Historia

Filozofia grecka 2

jako wzór prawości i bezinteresowności. Parmenides z Elei (ok. 540-ok. 470 p.n.e.), filozof grecki współczesny Heraklitowi. Założyciel szkoły elejskiej zwanej szkołą Parmenidesa. Był twórcą: 1poleca85%
Język polski

Filozofia grecka

jako wzór prawości i bezinteresowności. Parmenides z Elei (ok. 540-ok. 470 p.n.e.), filozof grecki współczesny Heraklitowi. Założyciel szkoły elejskiej zwanej szkołą Parmenidesa. Był twórcą: 1poleca85%
Chemia

Historia budowy atomu

HISTORIA ROZWOJU CHEMII POD WZGLĘDEM POGLĄDÓW NA BUDOWĘ ŚWIATA. Około 2500 lat temu greccy filozofowie zadali sobie pytanie - z czego zbudowany jest świat ? Przez wieki uczeni próbowalipoleca85%
Język polski

Z wizytą w greckim teatrze

Z wizytą w greckim teatrze Teatr grecki wyglądał zupełnie inaczej niż współczesny . Przyzwyczajeni do sceny pudełkowej, nie bardzo potrafimy wyobrazić sobie przedstawienie