profil

Teksty 1
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Subkultura punkówpoleca85%
Socjologia

Subkultury

Najczęściej przyjmuje się, że subkultury odznaczają się odrębnością od dominującej kultury społeczeństwa w zakresie pewnych wartości i norm postępowania. Jeżeli subkulturowe wartości i normy są sprzeczne z tymi, które są charakterystyczne dla...