profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Style architektonicznepoleca79%
Historia

Style architektoniczne w Średniowieczu

Romański Styl romański przejmuje wiele elementów charakterystycznych ze sztuki wczesnośredniowiecznej, jak np. geometryczną ornamentykę, plecionki, ozdobne motywy zwierzęce. Początkowo (XI w.) rozwiązania konstrukcyjne przeważały nad...poleca83%
Historia

Sztuka romańska, a sztuka gotycka w architekturze.

Styl romański. Najwyższą rangę osiągnęła architektura sakralna. Cały postęp w dziedzinie budownictwa dokonywał się w architekturze kościołów wznoszonych w tym czasie przez zakony benedyktynów i cystersów. Architektura w stylu romańskim miała...poleca81%
Język polski

Notatka o sztuce średniowiecza na podstawie podręcznika

Na początku średniowiecza pojawia się styl romański. Narodził się on w Francji i rozwijał w XI oraz XII wieku. Nazwę zawdzięcza temu, że obejmował zasięgiem tereny Cesarstwa Rzymskiego. Wznoszone w tym stylu budowle były niskie, masywne i miały...poleca85%
Język polski

Co kultura antyczna może dać współczesnemu człowiekowi? Jakie starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego? Jakie inspiracje antyczne dostrzegasz we współczesnej kulturze?

Kultura antyczna miała ogromny wpływ na dzisiejszą kulturę europejską i światową. Ważnymi źródłami kultury antycznej była twórczość starożytnej Grecji i Rzymu. Współcześni artyści, filozofowie i naukowcy inspirowali się antycznymi stylami oraz...poleca75%
Język polski

Romanizm gotyk, styl gotycki, styl romański, style średniowiecza, style w średniowieczu.

ostry, stosowany w konstrukcjach żeber sklepiennych, obramowaniach okien i drzwi. Budowle gotyckie były wysokie, smukłe i strzeliste. Dekoracje architektoniczne - zaprojektowane tak, by optyczniepoleca85%
Język polski

Kultura Średniowiecza.

DUALISTYCZNA Miała charakter duchowny, a potem rycerski. style architektoniczne romański (kamienne, masywne, rola obronna, mało światła) gotycki (katedry, kościoły, strzeliste, smukłypoleca85%
Język polski

Kultura średniowiecza

DUALISTYCZNA Miała charakter duchowny, a potem rycerski. Dwa: style architektoniczne 1. romański (kamienne, masywne, rola obronna, mało światła) 2. gotycki (katedry, kościoły, strzeliste, smukłypoleca90%
Język polski

Czy zgadzasz się z opinią, że średniowiecze było epoką mroczną i ciemną?

. Przykładem popierającym tę tezę jest np. budownictwo średniowieczne. W średniowieczu powstały dwa style architektoniczne : romański oraz gotycki. Budowle reprezentujące te style są podziwiane do dziśpoleca85%
Historia

„Udowodnij tezę – średniowiecze miało charakter uniwersalny”

daty: rozpoczyna go upadek cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 r. a kończy odkrycie Ameryki przez Kolumba w 1492 r. W średniowieczu dominującą religią było chrześcijaństwo, a konkretnie katolicyzm