profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Struktura zajęć socjoterapeutycznychpoleca85%
Pedagogika

„Socjoterapia”- Praca zbiorowa pod redakcją Katrzyny Sawickiej

„SOCJOTERAPIA”- PRACA ZBIOROWA PODE REDAKCJĄ KATARZYNY SAWICKIEJ. 1. Pojęcie socjoterapii: A/ wg psychiatrów i psychoterapeutów: Socjoterapia to organizacja środowiska społecznego wspierającego proces leczenia osób z zaburzeniami zdrowia...poleca90%
Pedagogika

Socjoterapia jako proces i metoda pracy z dziecmi

SOCJOTERAPIA JAKO PROCES I METODA PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ISTOTA SOCJOTERAPII Socjoterapia od niedawna znalazła miejsce w ofercie pomocy psychologicznej młodzieży. Do pojęć wchodzących w zakres pomocy psychologicznej można...poleca85%
Pedagogika

Socjoterapia

Książka ? Socjoterapia ? podejmuje takie problemy jak - metoda i proces socjoterapii - socjoterapia dzieci w młodszym wieku szkolnym - programy socjoterapeutyczne wokół określonego problemupoleca85%
Pedagogika

„Socjoterapia”- Artykuły Katarzyny Sawickiej

„ SOCJOTERAPIA ”- ARTYKUŁY KATARZYNY SAWICKIEJ Z „REMEDIUM” NR 1, 3, 5, 2004. 1. Socjoterapia : Zaliczana jest do procesów psychokorekcyjnych, leczniczych, ukierunkowanych na eliminowanie lub napoleca89%
Pedagogika

Socjoterapia

Miejsce socjoterapii w resocjalizacji 1) Socjoterapia w ramach resocjalizacji mieści się w socjotechnikach , które wykorzystuje wpływ na jednostkę 2) 2 zakresy socjoterapii - organizowanie grupy