profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Straż Granicznapoleca85%
Administracja

Zadania organów czuwających nad bezpieczeństwem obywateli

Powszechnie wiadomo, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Każda jednostka stara się wedle możliwości zapewnić sobie bezpieczne warunki życia. Niestety w przeważającej liczbie sytuacji człowiek nie jest...poleca87%
Administracja

Polskie regulacje celne w XX wieku

Po szczęśliwie zakończonej dla Polski I wojnie światowej, gdzie klęskę ponieśli wszyscy jej zaborcy, powstało Niepodległe Państwo. Zaczął się wtedy tworzyć zalążek polityki celnej w państwie. Funkcje kontrolne na granicach kraju pełniło ówcześnie...poleca90%
Administracja

Prawo administracyjne - ogólnie sem II

Zagadnienia związane z obywatelstwem polskim reguluje ustawa z 15 lutego 1962 o obywatelstwie polskim . Na podstawie ustawy możemy wyróznic 3 sposoby nabycia obywatelstwa: a) z mocy prawa; b) na podstawie decyzji właściwego organu c) w drodze...