profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Starożytny Rzympoleca85%
Prawo

Elementy sakralne i karne w uregulowaniach prawa rzymskiego dotyczących porzucenia dziecka

Artykuł Elżbiety Żak, poświęcony elementom sakralnym i karnym w uregulowaniach prawa rzymskiego problemu porzucania dzieci rozpoczyna fragment, który ukazuje związki zasad karnych z prawem karnym: „Uważa się, że zabija nie ten, kto dziecko...