profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Stanisław Szeptyckipoleca85%
Historia

Problem granicy wschodniej po I wojnie światowej

Na Kresach Wschodnich od początku 1919 roku oddziały polskie ścierały się z ukraińskimi w walkach o Galicję Wschodnią. W lipcu udało się opanować cały ten obszar aż po rzekę Zbrucz, która aż do 1914 roku stanowiła granicę pomiędzy Rosją a...poleca87%
Historia

Polski czyn Legionowy w I wojnie światowej.

Polskie formacje zbrojne, zwane Legionami Polskimi utworzone zostały z inicjatywy prezesa Koła Polskiego, prezydenta Krakowa, doktora Juliusza Leo, za zgodą rządu i czynników wojskowych w Wiedniu. Uchwałę o utworzeniu dwóch Legionów - Zachodniego...poleca81%
Historia

Udział Polaków w I wojnie swiatowej.

Wybuch I wojny światowej, kładący kres względnie pokojowemu rozwojowi stosunków społeczno-politycznych w skali międzynarodowej, oznaczał doniosły przełom w skutkach, również w dziejach narodu polskiego. Wynikało to stąd, że choć wojnę...poleca85%
Historia

Zagrozenie pokoju i demokracji w pierwszych latach po drugiej wojnie swiatowej

rozprzestrzenianiem sie komunizmu, uprzednio narzuconego sila jedynie panstwom Europy Srodkowo- Wschodniej . II wojny światowej nie przetrwała próby czasu i zaczęła po zakończeniu działań wojennychpoleca80%
Historia

Scharakteryzuj politykę państwa polskiego wobec mniejszości narodowej na wybranym przykładzie w latach 1918-1939

zmiany trzeba było czekać aż do końca II wojny światowej , która diametralnie przeobraziła mapę Europy wschodniej .poleca84%
Historia

Zimna Wojna-rywalizacja polityczna, militarna i ideologiczna wielkich mocarstw po II wojnie światowej

ramach, którego istnieje 5 głównych podmiotów polityki światowej : USA, ZSRR, Europa Zachodnia, Chiny i Japonia. Koncepcja to odwoływała się m.in. do realiów sytuacji gospodarczej. Oprócz trwającegopoleca84%
Historia

Konflikty na świecie po II Wojnie światowej

państwa. w okresie międzywojennym rozpoczął się ożywiony napływ ludności żydowskiej na tereny Palestyny, która po i wojnie światowej znajdowała się pod władzą Anglii, jako terytorium mandatowe Ligi Narodówpoleca85%
Historia

Sprawa polska w polityce USA i Wielkiej Brytanii.

Po wybuchu II wojny światowej sprawa polska często stawała się obiektem zainteresowania innych państw. USA i Wielka Brytania także ingerowały w nią. W połowie czerwca 1940 r. władze polskie