profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

środki ekspresji językowejpoleca84%
Język polski

Poezja Cypriana Kamila Norwida

Cyprian Kamil Norwid był poetą niezwykle oryginalnym. Jego twórczość została określona jako poezja myśli. Stosował takie środki ekspresji językowej, które zmuszały do lektury aktywnej, twórczej. Stosował technikę przemilczenia, niedopowiedzenia,...poleca87%
Język polski

Poezja Cypriana Kamila Norwida

uczuć. Prawdziwa miłość jest bowiem darem Boga. Przesłanie poezji Cypriana Kamila Norwida . Norwid był chrześcijańskim krytykiem europejskiego materializmu, był filozofem moralistycznym, który całąpoleca85%
Język polski

Rola wielkich ludzi w życiu narodu i ich los na przykładzie poezji Cypriana Kamila Norwida

Zenon Przesmycki. Los Norwida jest więc podobny do losów jego bohaterów z takich utworów, jak: "Bema pamięci żałosny rapsod", "Do obywatela John Brown", "Coś Ty Atenom zrobił Sokratesie", "Fortepianpoleca85%
Język polski

Wybitne indywidualności w oczach Cypriana Kamila Norwida. Odwołaj się do tekstów poety.

pojmowania sztuki, interpretacja pozytywna ]. Wszystko co świadczy o wielkości Polski musiało zostać poniżone, zarówno ludzie jak i ich dzieła (sztuka). Poezja Norwida nie jest jednowymiarowa i te w/wpoleca84%
Język polski

Norwida praca w języku.

. Jego twórczość to poezja myśli, zawikłana i enigmatyczna. Jednakże nie tylko tematyka poezji Cypriana Kamila Norwida jest wyjątkowa. Być może na największą uwagę zasługuje styl, jakim się posługiwałpoleca85%
Język polski

Marzenia wielkich ludzi o sławie. Analiza i interpretacja porównawcza Pieśni XXIV Jana Kochanowskiego i wiersza Cypriana Kamila Norwida “Coś ty Atenom zrobił Sokratesie”. Forma utworów i zawarta w nich koncepcja geniuszu.

. Jednak dla Jana z Czarnolasu poezja jest czymś lekkim, łatwym , pięknym , dla Cypriana Kamila jest to ciężka i żmudna praca artysty. Pieśń XXIV ma charakter optymistyczny ,natomiast wiersz “Coś ty zrobił