profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sprawozdanie z raju budowapoleca83%
Język polski

Interpretacja wiersza Z.Herberta "Sprawozdanie z raju".

Zbigniew Herbert aby zmylić cenzurę komunistyczną, nadał utworowi tytuł pozornie odwołujący się do biblii. Poecie nie chodzi jednak o raj w sensie religijnym ale o raj ziemski obiecywany przez komunistów. Wiersz jest zatem sprawozdaniem z sytuacji...