profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sprawa wewnętrzna państwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennympoleca83%
Historia

Polska w latach 1921 - 1926

W Polsce w 1921 roku zaostrzyły się konflikty społeczne i polityczne. Po przynoszącej sprzeczności Konstytucji marcowej, która była pierwszym ważnym krokiem w dziedzinie scalenia kraju, nastąpiła powolna odbudowa państwa. Po uchwaleniu konstytucji...poleca88%
Historia

Sejm 1921-1926.

<BR> "Rzdy Sejmu 1921 - 1926 " Tomasz Nałęcz <BR> <BR>Wosn 1921r.,wraz z uchwaleniem konstytucji,zakończeniem wojny polsko-radzieckiej i zasadniczymi rozstrzygnięciamipoleca78%
Historia

Ustrój II Rzeczpospolitej

wersalski,który utwierdził niepodległość polski i ukazał przybliżone granice państwa. W 1921 r. zostaje nadana Konstytucja Marcowa, która ustanawia organ ustawodawczy w państwie – dwu izbowy parlamentpoleca85%
Historia

Sytuacja Polski na arenie międzynarodowej w latach 1921-1939

Zjednoczonych i wręcz niechęci Wielkiej Brytanii jedynym gwarantem na arenie międzynarodowej mogła być Francja, dlatego też w lutym 1921 roku Polska podpisała z Francją układ polityczny oraz tajną konwencjępoleca83%
Historia

Polska w okresie międzywojennym.

ugrupowanie: BEZPARTYJNY BLOK WSPÓŁPRACY z RZĄDEM (BBWR). W latach 1926 - 1929 nastąpiło w Polsce ożywienie gospodarcze. Od roku 1929 do 1935 trwał wielki kryzys. W 1935r. sejm uchwalił Konstytucjępoleca85%
Historia

Parlamentaryzm w II Rzeczypospolitej.

kłótni i walki o władzę miał on miejsce w latach 1921 - od zakończenia wojny z bolszewikami i wyborze Gabriela Narutowicza na prezydenta kraju do przewrotu majowego-rok 1926 . Drugi okres to rządy