profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Sprawa narodowa

poleca56%
Literatura

Najważniejsze motywy i tematy Młodej Polski

Artysta i sztuka – moderniści głosili, że sztuka istnieje dla sztuki, a nie dla publiczności czy rozrywki. Artysta pragnie wolności i w sprawach ziemskich czuje się zniewolony. Potęgę poezji pokazuje Wesele Wyspiańskiego, a wiersz Evviva l’arte Tetmajera widzi w niej ucieczkę od spraw przyziemnych. Ludomania – epoka przeżywa fascynację folklorem. Chłopi Reymonta zostali nagrodzeni Noblem jako chłopska epopeja. Jan Kasprowicz w cyklu Z chałupy pokazuje nędzę wiejską,a w Weselu...poleca85%
Język polski

Obraz utraconej ojczyzny we fragmencie epilogu "Pana Tadeusza" (68-99) i wierszu C. K. Norwida "Moja piosnka".

Dla każdego człowieka pod słowem ojczyzna kryją się zupełnie inne treści. Jeden uważa, że ojczyzna to miejsce, w którym przyszło się człowiekowi urodzić i którego w takim układzie, z oczywistych wzglądów, nie może sobie wybrać. Kto inny będzie...poleca85%
Język polski

Dramaty wielkich idei doby Romantyzmu.

W polskim romantyzmie dominującą ideą przedstawiana w utworach literackich są: idea walki narodowowyzwoleńczej (III. Cz. „Dziadów”, „Kordian”) oraz przedstawiona przez Zygmunta Krasickiego idea rewolucji społecznej. Ta druga idea szczególnie była...poleca85%
Język polski

Czyniąc punktem wyjścia „Śpiew Nieznajomego” i „Grób Agamemnona”, określ stosunek Juliusza Słowackiego do sprawy narodowej.

Zryw narodowowyzwoleńczy w roku 1830 zakończył się klęską. Powstanie, które miało szanse triumfować, oswobodzić Polską spod jarzma cara i skrystalizować marzenia o niepodległym kraju, które w końcu mogły stać się realne, obecne już nie tylko w...poleca84%
Język polski

Pytania na maturę ustną

literackich w okresie pozytywizmu i Młodej Polski . 87. Wskaż obecność programowych haseł pozytywistycznych w dziełach literackich. 88. Powieść polska w kontekście eurpoejskim. Czy mieliśmy, Twoim