profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Spór Asesora z Rejentempoleca85%
Język polski

"Pan Tadeusz" na tle konwencji gatunku.

Epopeja – utwór liryczny, pisany wierszem lub prozą, ukazujący wszechstronnie i szczegółowo życie narodu w przełomowym momencie historycznym; charakterystyczne jest wprowadzenie bogatego tła obyczajowego, realizm, wielowątkowość akcji, pozwalająca...poleca87%
Język polski

Przeświadczenie autora o urodzie dawnej Polski i o wartości jej obywateli myślą przewodnią w "Panu Tadeuszu" - rozważania.

Rozwiń opinię, że myślą przewodnią poematu „Pan Tadeusz” jest przeświadczenie autora o urodzie dawnej Polski i o wartości jej obywateli. Adam Mickiewicz jest twórcą poematu pod tytułem „Pan Tadeusz”. Powstawał on w latach 1832 - 1834, a więc...poleca83%
Język polski

"Pan Tadeusz" jako suma gatunków.

Czym jest "Pan Tadeusz" jako gatunek literacki? Zwyczajowo nazywany jest epopeją, bo ma wiele cech pozwalających zaklasyfikować go do utworów epickich. Już pierwsi czytelnicy, min. Juliusz Słowacki, zachwycali się tym poematem, a...poleca80%
Język polski

"Pan Tadeusz" - analiza.

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz) Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty" Goethego,...poleca85%
Język polski

"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza jako sąd nad Polską i sen o Polsce.

„Pan Tadeusz” powstawał w Paryżu w latach 1832 – 34. Utwór ten początkowo miał być znacznie krótszy. Dwanaście ksiąg zostało ostatecznie ukończonych i wydanych w 1834r. Krytyka literacka i czytelnicy przyjęli książkę chłodno, z dużą nieufnością....