profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Spółgłoski sonorne

poleca74%
Gramatyka polska

Utrata dźwięczności na końcu wyrazu

Utrata dźwięczności na końcu wyrazu większość spółgłosek dźwięcznych traci dźwięczność na końcu wyrazu. Dźwięczność zachowują na końcu spółgłoski sonorne (m, m’, n, n’, r, l, ł); chleb [chlep] b -> p Krym [Krym] m = m gaz [gas] z -> s balkon [balkon] n = n przykład [pszykłat] d -> t pień [pień] ń = ń kulig [kulik] g -> k parasol [parasol] l = l paw [paf] w -> f rower [rower] l = l...

poleca72%
Gramatyka polska

Klasyfikacja głosek

Wszystkie głoski możemy podzielić na następujące grupy, biorąc pod uwagę różne kryteria głoski dźwięczne b, d, g, w, z, ź, ż, l, ł, r, m, n, j , dz, dź, dż + wszystkie samogłoski gdy je wymawiamy, drżą wiązadła głosowe głoski bezdźwięczne p, t, k, f, s, ś, sz, c, ć, cz, ch gdy je wymawiamy, nie drgają wiązadła głosowe spółgłoski miękkie p’, b’, f’ w’, ś, ź, ć, ch’, dź, m’,n’, l’, j, k’, g’ w kierunku podniebienia wznosi się środek języka...poleca79%
Język polski

Upodobnienia i uproszczenia grup spółgłoskowych

]. * Upodobnienie wewnątrz wyrazu To wszystkie upodobnienia, które, jak sama nazwa wskazuje, zachodzą wewnątrz wyrazu . Ubezdźwięcznienie na końcu wyrazu W języku polskim większość spółgłosek dźwięcznych napoleca64%
Język polski

Podstawowe zasady ortografii polskiej

spółgłoską oraz na końcu wyrazu po samogłosce - pisownię "j" w nagłosie przed samogłoską oraz "j" po c, s, z - pisownię "i" na początku wyrazu - pisownię przedrostków z-, s-, ś-, wz-, ws-, wez-, wespoleca80%
Język polski

Dialekty regionalne w Polsce.

udźwięczniająca. Inne ważne cechy to dyftongiczna wymowa niektórych samogłosek, wąska i rozłożona wymowa samogłosek nosowych, utrzymanie dźwięczności "v" po spółgłoskach bezdźwięcznych orazpoleca85%
Fizyka

Czym różnią się dźwięki?

podstawowych cech wrażeniowych dźwięku pozwalająca na szeregowanie dźwięków pod względem ich ostrości, jasności, dźwięczności itd. oraz ich rozróżnianie mimo jednakowej wysokości, głośności i czasu trwaniapoleca88%
Pedagogika

Protokół badania umiejętności pisania J. Mickiewicz

– wzrokowo – słuchowym Zmiękczenia + Utrata dźwięczności - Różnicowanie i-j - Różnicowanie ą, ę z om, on, em, en + 3 Inne – opuszczanie lub zmienianie wyrazu na inny