profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Społeczeństwo polskie w okresie Piastówpoleca74%
Historia

Społeczeństwo polskie w okresie Piastów

Najważniejszą dynastią panującą na ziemiach polskich była dynastia Piastów, która wywarła ogromny wpływ na powstanie i późniejszy rozwój państwa polskiego. Panowanie dynastii Piastów możemy podzielić na trzy kluczowe okresy: wczesnopiastowski,...poleca81%
Historia

Dynastia Piastów w Polsce - bilans panowania

Monarchia to forma rządów, gdzie suwerenem jest jedna osoba, nazywana monarchą. Pierwszą historyczną dynastią panującą w Polce była dynastia Piastów , zwana również dynastią Polan, która wywodzi siępoleca85%
Historia

Polska Piastów i rozbicie dzielnicowe.

uniezależnili je od państw ościennych . Społeczeństwo i państwo w okresie Piastów . - Ludność – od X – XI wieku zdecydowaną większość ludności Polski stanowili wolni chłopi uprawiający własnąpoleca82%
Historia

Polska Piastów społeczeństwo i gospodarka od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego.

Polska Piastów społeczeństwo i gospodarka od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego. Dynastia Piastów panowała na ziemiach polskich od najdawniejszych czasów, kiedy to jeszcze Polska nie tworzyłapoleca84%
Historia

Ewolucja państwa polskiego za Piastów

pierwszych Piastów nie miało stolicy. Ważną rolę pełniły grody warowne. W czasie wojny dawały one schronienie dla ludności i były także punktami oporu. Zaś w okresie pokoju stanowiły ośrodki władzypoleca85%
Historia

Polska za czasów Piastów.

W okresie panowania Piastów państwo polskie było monarchią patrymonialną, w którym cała ziemia w państwie stanowiła własność władcy. Odzwierciedlało się to w braku podziału na skarb państwa i skarb