profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Socjologiczna koncepcja człowiekapoleca85%
Socjologia

Socjologiczna koncepcja człowieka i osobowości

SOCJOLOGICZNA KONCEPCJA CZŁOWIEKA I OSOBOWOŚCI Socjolog musi zajmować się zagadnieniem osobowości ludzkiej, ponieważ życie społeczne jest zespołem zjawisk i procesów zachodzących miedzy ludźmi. Zatem cechy ludzkie wzajemnie na siebie oddziałujące...poleca85%
Socjologia

Socjologia ogólna

1. Współczesne orientacje socjologiczne – tekst Piotra Sztompki 2. Człowiek jako istota społeczna - „Małe struktury społeczne” rozdział 1 i 2 - „Wielkie struktury społeczne” rozdział 2 i 3 3. Osobowość i świadomość - J. Szczepański –...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika I rok

chrześcijańskich podstawach filozoficznych i światopoglądowych, światopoglądowych także na wychowawczej doktrynie kościoła. Koncepcja zakłada pełne rozwijanie osobowości wychowanka jako człowieka by mógł on siępoleca86%
Pedagogika

Cele a celowość wychowania

człowieka , który nazywamy ideałem wychowania. 2. Ideał wychowania to zarys pożądanej osobowości jednostki, powstającej pod wpływem działania procesów wychowawczych. W wychowaniu niemożliwe jestpoleca85%
Socjologia

Ściaga z socjologii

kooperacji z innymi ludźmi zaczyna uczestniczyć w tworzeniu rzeczywistości. KONCEPCJE TEORETYCZNE CZŁOWIEKA JAKO ISTOTY SPOŁECZNEJ - KONCEPCJA NATURALISTYCZNA-człowiek jest przedstawicielem gatunku. Jestpoleca85%
Pedagogika

Współczesne prądy i kierunki w pedagogice XX wieku - charakteryzacja

), również odgórnym kształtowaniem osobowości młodego człowieka . Postmoderniści odrzucają urabianie, odwołują się do źródeł i tekstów popularnych, popularnych min. Bazują na symptomach subkultur, odwołująpoleca90%
Pedagogika

Socjologia

kompromisowym modyfikacjom i przejawiają się w działaniach tylko częściowo 3. teoria symbolicznego interakcjonizmu (charles horton cooley, george herbert mead) ? wszystko, co czyni człowieka