profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwypoleca84%
Dziennikarstwo

Polska Partia Socjalistyczna (PPS)

Polska Partia Socjalistyczna (PPS) - polska partia polityczna o charakterze socjalistycznym i robotniczym (klasyfikowana w grupie partii lewicowych), założona w listopadzie 1892r. podczas tzw. zjazdu paryskiego jako Związek Zagraniczny Socjalistów...